B8202 Praktikum základů proteomiky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2001
Rozsah
0/3/0. 1 týden. 3 kr. Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Předpoklady
Ex_3065 Molekulární biologie || Imp_9115 Molekulární biologie || B3120 Molekulární biologie || B4030 Molekulární biologie || B5740 Molekulární biologie || B6130 Molekulární biologie || B7940 Molekulární biologie || B4020 Molekulární biologie
Předpokladem pro porozumění předmětu je absolvování základů biochemie nebo molekulární biologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Budou zvládnuty základy (i) vysokoúčinných separačních technik analýzy proteinů v komplexních biologických vzorcích, které jsou základem globální analýzy exprese genomu na úrovni jeho proteinového komplementu - proteomu, a (ii) strukturní biologie proteinů - produkce fúzních eukaryontních proteinů v bakteriích, jednokroková afinitní purifikace a základní strukturní a funkční charakterizace.
Osnova
  • Úvod k analýze proteomu. Metodologie. Technologie rekombinantních proteinů. Elektroforetické techniky. Sekvenační analýza DNA. Chromatografické techniky. Efekty proteinových fúzí. Techniky analýzy obrazu.
Metody hodnocení
Blokové praktikum, ukončeno (klasifikovaným) zápočtem
Navazující předměty
Informace učitele
Kurz je jedním ze dvou komplementárních blokových praktických cvičení (Základy genomiky - podzimní semestr, Základy proteomiky - jarní semestr). Studenti se v průběhu kurzu teoreticky i prakticky seznámí se základními metodami genomiky a proteomiky, které se stávají stěžejními biologickými disciplinami v nadcházející post-genomové etapě rozvoje biologie. Protože praktická výuka těchto metod vyžaduje speciální přístrojové vybavení, není dnes na vysokých školách ještě zdaleka standardní záležitostí. LMFR diponuje potřebným technickým zázemím i personálem pro výuku. Výuka bude organizována tak, aby studenti mohli s jednotlivými přístroji pracovat maximálně ve dvojicích, a aby co nejrychleji viděli průběžné výsledky své práce. Každý den bude začínat krátkou teoretickou přípravou, posléze bude pokračovat v laboratoři. Výstupem studentů bude písemný laboratorní protokol, na základě kterého jim bude udělen zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002.