G3081 Methods of Geological and Hydrogeological Research

Faculty of Science
Spring 2004
Extent and Intensity
1/3. 4 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (lecturer)
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Jiří Rez, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: Běla Hrbková
Timetable of Seminar Groups
G3081/01: No timetable has been entered into IS.
G3081/02: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites (in Czech)
! G3080 Methods of Geological Research &&( G3021 Petrology I || G3061 Historical Geology I || G2101 Hydrogeology || G2100 Principles of hydrogeology || G2021 Physical geology II || G2061 Mineralogy II || G2081 Palaeontology II )
Znalost tvarů základních geologických těles, znalost základních geologických pojmů (diskordance, pokles, přesmyk)
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 32 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/32, only registered: 0/32, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/32
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Předmět shrnuje hlavní způsoby terénní práce geologa včetně přípravy do terénu. V terénních metodách je hlavní důraz kladen na geologickou dokumentaci, měření kompasem a geologické mapování.
Syllabus
  • Used map projections and topographic map, preparation of topographic profile. Geological compass, orientation measurement. Geologic map, geologic map symbols. Some special geologic maps. Geological mapping, equipment for mapping. Geologic map interpretation, V-rule, three point problem, structure section. Geologicla bibliography. Some special methods.
Literature
  • HÁJEK, Josef. Metody geologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 192 s. info
  • MELICHAR, Rostislav. Metody strukturní geologie : orientační analýza (Methods of Structural Geology: Orientational Analysis). 1. vyd. Brno: Rektorát Masarykovy university, 1991. 180 s. ISBN 80-210-0319-7. info
  • POUBA, Zdeněk. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 523 s. info
  • RAJLICH, Petr. Analýza orientovaných dat v geologii. Vyd. 1. Praha: Ústřední ústav geologický, 1980. 178 s., ii. info
  • MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA and Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988. 429 s. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Spring 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2004/G3081