Z0062 Cartography and Geoinformatics

Faculty of Science
Spring 2007
Extent and Intensity
4/1/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (lecturer)
Mgr. Karel Staněk, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zbyšek Podhrázský (seminar tutor)
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Timetable
Mon 17:00–18:50 A,01026, Tue 18:00–19:50 A,01026
  • Timetable of Seminar Groups:
Z0062/01: Wed 16:00–16:50 Z1,01001b, Z. Podhrázský, T. Řezník, R. Štampach
Z0062/02: Wed 19:00–19:50 Z1,01001b, Z. Podhrázský, T. Řezník, R. Štampach
Z0062/03: Tue 8:00–8:50 Z1,01001b, Z. Podhrázský, T. Řezník, R. Štampach
Z0062/04: Tue 16:00–16:50 Z1,01001b, Z. Podhrázský, T. Řezník, R. Štampach
Z0062/05: Tue 14:00–14:50 Z1,01001b, Z. Podhrázský, T. Řezník, R. Štampach
Z0062/06: Wed 17:00–17:50 Z1,01001b, Z. Podhrázský, T. Řezník, R. Štampach
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 115 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/115, only registered: 0/115
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the subject is to present fundamentals of analog and digital cartography and geoinformatics. The lecture presents basic cartographic methods for expression of content of topographic, thematic and general geographic maps and atlases, basic factors and methods of cartographic generalization, and an overview of cartographic techniques and measurements, especially cartometric, on maps of all types. The subject also includes basic information on utilization of modern technologies in cartography and geography, with focus on GIS. Also included are introduction to geoinformatics, spatial science and geographic visualization, overview of global spatial-oriented projects and characteristics of the role of spatial information in global information society and methods of determination of its market value.
Syllabus
  • 1. Determination and definition of spatial data, information and knowledge. Relationship with non-spatial data and information. Cartography and geoinformatics. 2. Role of cartography in system of sciences, relations to other scientific disciplines. Definition and subject matter of cartographic research. Analog and digital cartography. Development of cartography as a science. Cartography and geography. 3. Cartographic means of expression. Methods of expressing content of topographic, geographic and thematic maps. Cartograms. Cartographic language. Cartographic interpretation. 4. Definition, basic factors and methods of generalization. Methods and solutions in classic and computerized cartography. Generalization of content of topographic, thematic and geographic maps. 5. Overview of cartographic techniques and measurements. Methods of cartometry. Utilization of cartometry in topography and thematic cartography. 6. History of cartography. 7. Modern technologies and cartography: GIS, GPS, remote sensing: basic trends and knowledge. 8. Introduction to geoinformatics. 9. Theory of spatial science. 10. Cartographic visualization. 11. Organizations of cartographers and users of geographic data in the Czech Republic, Europe and the World (ICA, ISPRS, FIG, EUROGI, AGILE, GISIG, etc.). 12. Global projects and role of cartography and GIS in their solving. 13. Role of geographic information in global information society. Cartography and new economics. Market value of cartographic and geographic information.
Literature
  • DEMERS, Michael N. Fundamentals geographic information systems. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2000. xiii, 498. ISBN 0471314234. info
  • ČAPEK, Richard, Miroslav MIKŠOVSKÝ and Ludvík MUCHA. Geografická kartografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 373 s. ISBN 8004251536. info
  • LAUERMANN, Lubomír. Technická kartografie. Díl I. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 1975. 346 s. info
Assessment methods (in Czech)
Písemná zkouška fromou otázek, na něž se očekává stručná, výstižná a pravdivá odpověď. Předpokládají se znalosti: Přehled topografických, geografických, tematických a atlasových mapových děl Národní atlasy ČR analogové a digitální Hodnocení atlasů Určování kladu mapových listů Interpretace obsahu map Práce s mapami - morfometrická charakteristika území na základě údajů vyčtených z map - určování hřbetnic a údolnic - podélný a příčný profil - mereni ploch na mapách - určování sklonů terénu a orientace svahů z map - výpočet relativního převýšení reliéfu a sestavení mapy relativního členění reliéfu Základy nivelace a tachymetrie: postupy, metody Zákldní operace s GPS Geoinformatika: Datové a informační podklady pro práci v GIS Základy digitalizace a vektorizace analogových podkladů Zakladní operace v GIS Vytvoření digitální mapy v GIS
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2000, Autumn 2001, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2007/Z0062