Zdroje informací pro přípravu akce zimní turistiky

Abychom se v terénu dokázali správně pohybovat, je důležité před samotnou túrou získat co nejvíce informací. Velmi důležité jsou informace o počasí a podmínkách, které v oblasti panují (např. lavinové nebezpečí), o charakteru trasy a její obtížnosti. V současné době se jako nejefektivnější zdroj informací používá internet. Jeho výhodou je zejména aktuálnost a množství informací, které jsou na něm dostupné. Určitou nevýhodou může být dostupnost veřejného internetového spojení v horských oblastech, nicméně s rozvojem internetu se i tato nevýhoda velmi rychle smazává. Jako další zdroje můžeme použít zdroje tištěné (knihy, časopisy) a telefonní. V případě pohybu na horách by každý měl mít u sebe telefonní spojení na horskou službu pro případ nouze.

Většina lidí, kteří vyhledávají informace na internetu, má své oblíbené stránky. Následující internetové odkazy jsou jen malou částí celosvětové pavučiny (World Wide Web).

PaedDr. Pavel Korvas, CSc., Mgr. Jan Došla, PhD. |
Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále