Zimní turistika

Pohyb – příroda – poznávání, to jsou základní atributy, které nejstručněji vyjadřují obsah turistiky od jejího zrodu. U zimní turistiky to platí snad ještě více. Zde se jedná spíše než o poznávání lidí, kultur, kulturních a historických památek o poznávání zimní přírody a sama sebe v podmínkách podstatně náročnějších než v jiných ročních obdobích. Zimní turistika je nedílnou součástí turistiky, pro kterou u nás máme dobré podmínky. Je to krásná pohybová aktivita zasazená do čistého, zdravého a krásného přírodního prostředí. Pohyb v zasněžené přírodě je emotivně a esteticky velmi přitažlivý a máme řadu druhů a forem zimní turistiky, které můžeme využívat pro objevování nových a zajímavých míst. V dnešní době rozlišujeme u zimní turistiky několik druhů, které nám umožňují pohybovat se ve volné přírodě po sněhu pomocí různé výzbroje, jež nám ulehčuje a zjednodušuje pohyb, přesun nebo aktivity, které zde provádíme. Všechny tyto druhy zaručují zvýšenou pohybovou aktivitu, na které se podílí velké procento svalových skupin celého těla, což zapříčiňuje zvýšený výdej energie, a tedy vyšší nároky na tělesnou připravenost. To při pravidelném a aktivním provozování má pozitivní vliv na zdatnost člověka i jeho tělesné zdraví. Z pohledu sociologického je to zájmová oblast vhodná k aktivnímu provozování po celý život, od dětství do vysokého věku, pro jednotlivce i kolektivy, ale i pro rodiny s dětmi bez společenského nebo sociálního vymezení.

Vývoj zimní turistiky má za sebou dlouhou cestu a v dnešní době rozeznáváme několik druhů pohybových aktivit, které se od sebe liší především typem výzbroje a pohybovou strukturou, pomocí které se na sněhu přesunujeme. Lyžařská turistika obsahuje především základní a původní turistiku na běžeckých a turistických lyžích ve volné přírodě a dále její modernější formy, skitouring, (což je turistika na skialpinistických lyžích) a turistiku na telemarkových lyžích. Všechny jsou si velmi podobné, příbuzné, nicméně mají svá specifika, která se projevují především v jejich používání v odlišném terénu a některých zvláštnostech techniky pohybu. Mezi další druhy počítáme Zimní turistiku na sněžnicích a Zimní pěší turistiku. Všechny pohybové dovednosti jednotlivých druhů zimní turistiky mají společný pohybový základ, nejpřirozenější lidskou lokomoci – chůzi, ale jsou náročnější o dovednosti spojené s používáním specifické výzbroje. Jedná se především o pohyb ve skluzu, v hlubokém sněhu, spojený s aktivní činností paží.

PaedDr. Pavel Korvas, CSc., Mgr. Jan Došla, PhD. |
Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále