Použitá a doporučená literatura pro zimní turistiku


 • Blahutová, A., Pach, M., Zaťko, J. (2004) Vybrané aspekty pohybových aktivít vo voĺnom čase adolescentov. In. Vplyv šporových aktivít v prírodě na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže. FTVŠ UK, Bratislava, s 12-18.
 • Došla, J. (2004) Orientační běh, orientační hry a možnosti jejich využití na sportovních kurzech. In Outdoor 2004. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-086-7, s. 12-12. 2004, Brno.
 • Malý průvodce turistickým a vodáckým vybavením. Vydáváno každoročně.
 • Havel, J. a kol. (2005) Lyžování. Brno, MZLU, učební texty
 • Hejl, I.(1997) Nebezpečí v horách. Lysá n. Labem: Alpy
 • Hottenrott, K. Urban, V. (2004) Das grosse Buch vom Schilanglauf. Meyer & Meyer, Aachen, 400.s, ISBN 3-89124-992-6
 • Kirchner, J. a kol. (2007) Aktivity v přírodě – vybrané kapitoly. Ústí n. L., UJEP. skripta
 • Michalička, V., Chrastina, R. (1977) Lyžařská turistika. Praha, Olympia.
 • Neumann, J. a kol. (2000) Turistika a sporty v přírodě. Praha, Portál, s. 197.
 • Nosek, M. Multimediální učební text pro instruktory školního lyžování.
  http://pf.ujep.cz/~nosek/bezky/index.html, staženo 5. 6. 2007
 • Ondráček, J., Hřebíčková, S. ( 2007) Turistika I. Elportál , Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X
 • Pavlíček J. (2002) Člověk v drsné přírodě. Praha, Práh.
 • časopisy: Trekking, Hory a lidé, Outdoor, Kalimera
 • internetové zdroje

PaedDr. Pavel Korvas, CSc., Mgr. Jan Došla, PhD. |
Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále