1. Úvod do audiovizuální edukace
Problematika audiovizuální edukace v ČR, terminologie, zasazení do kontextu RVP a východiska.2. Filmová řeč
Filmová řeč: procvičování rozpoznání a pochopení základních funkcí a podob filmového jazyka. Syntax a sémantika filmového obrazu.


3. Jazyk a komunikace ve filmu
Nápisy, titulky, jazykové promluvy, adaptace, komentáře, dabing. Aspekty komunikace ve filmu.4. Filmový plakát
Filmový plakát jako okno do světa filmu. Vizuální schémata, grafické znaky a ikoničnost filmového plakátu.5. Film a výtvarné umění
Vztah pohyblivých obrazů a výtvarného umění zahrnuje nejen téma filmů o umělcích, ale také avantgardní film, ranné filmy, výtvarné zpracování filmových titulků.


6. Film a historie
Fenomén historické údálosti ve filmu. Film jako historický pramen. Malé a velké dějiny. Filmová historie, dějiny a historiografie.7. Psychologie a etika ve filmu
Utrpení a vina. Právo a odsudky. Myšlenkové stereotypy a vnitřní svoboda. Filmy s etickým poselstvím patří nejen do hodin občanské výchovy.


8. Film a multikulturní výchova
Film a náboženství, reprezentace minorit ve filmu, „exotické“ filmové krajiny, kulturní stereotypy a předsudky ve filmu. Multikulturní výchova a film.


9. Film, ideologie a propaganda
Nacismus a komunismus jako kodifikované příklady ideologického zatížení filmu. Skryté, zastírané, manipulované a okázale průměrné. Ideologie a propaganda ve filmu


10. Filmové umění
Problematika autorství a nízké a vysoké ve filmu. Korpusy klíčových děl filmového umění. Estetická a umělecká hodnota ve filmu.11. Filmové žánry
Horory a sci-fi, western a parodie, konvence a klišé. Klasifikace filmových obrazů jako jeden z předpokladů diváckého porozumění.


12. Výukové filmy
Výuková televize, videopořady, videostudie, videoseje, instruktážní a vědecké filmy. Audiovizuální kultura ve výchově a vzdělávání.


13. Filmová kritika
Funkce, smysl, podoby a příjemci. Texty a kontexty filmové kritiky, její autoři a české a mezinárodní souvislosti. Kritika jako nástroj kultivace filmové recepce.


14. Počítačové hry I.
Počítačové hry a videohry: základní terminologické vymezení. Přehled herních žánrů a stručná historie počítačových her (sociokulturní aspekty a estetické, recepční a technologické dějiny počítačového hraní).


15. Počítačové hry II.
Počítačová hra jako klíčová komodita současné audiovizuální kultury: Analogie herního a filmového obrazu. Prameny pro studium her a herní archivy. Recepce a akceptace her; reflexe herní komunity. Akademická reflexe problematiky.


16. Perspektivy audiovizuální edukace
Stav audiovizuální edukace v zemích, jejichž modely řešení problematiky mohou sloužit jako inspirace pro tuzemské aktivity v dané oblasti (Velká Británie, Francie, USA, Maďarsko).