Úvod

Cílem studijního předmětu Teorie práva je seznámit studenty a studentky s definicemi a pojmy, které se objevují při popisu a nakládání s právním systémem. Teorie práva v tomto pojetí je nejen zvláštní vědecká disciplína, ale také obsahuje úvod do struktury a obsahu pojmů, vymezení obecných vztahů v právu a charakteristiku definic, se kterými se setkáváme v každé právní disciplíně. Teorii práva proto můžeme také chápat jako přehled o tom, jak se o právu mluví, jaké pojmy a v jakých souvislostech se používají.

V rámci tohoto studijního předmětu se setkáme s jednotlivými pojmy či vztahy, které jsou (je-li to účelné) vysvětleny na příkladech, které nejčastěji vycházejí přímo z rozhodování českých soudů. Na těchto příkladech se tak ukazuje, jak se rozebrané pojmy používají, a ve kterých případech se s tím můžeme setkat.


Ke stažení

Teorie práva – průvodce studiemStáhnout publikaci ve formátu PDF

Autor publikace

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Katedra právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU


Spoluautorky

JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.

JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.

Katedra právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.

JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.

Katedra právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace (design, typografie a příprava webových stránek)

Stránky Servisního střediska na Elportále MU

Tiráž

Teorie práva – průvodce studiem

Multimediální elektronický výukový materiál

Škop, Martin | Smejkalová, Terezie | Štěpáníková, Markéta

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2021–2022

© 2022 Masarykova univerzita