ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (kombinované studium)

Atributy: MZS5_ZS15_1K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
Student si zapisuje všechny povinně volitelné předměty ke zvolenému jazyku.
Ve 3. semestru si volí jeden Zimní výcvikový kurz.
V 7. semestru si vybírá jeden předmět s kódem IPS%.
V 8. semestru si vybírá jiný z předmětů s kódem IPS%.
(% v kódu nahrazuje část kódu)

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ICJk01 Úvod do studia jazyka a fonetika
4 konzultace z 2
ICJk02 Úvod do studia literatury pro mládež
8 konzultací zk 4
IFCk01 Integrovaný přírodovědný a společenskovědní základ 1 – se zaměřením na neživou přírodu
12 konzultací z 2
IHVk01 Hudební teorie a přehled dějin hudby
4 konzultace k 2
IMAk01 Základy matematických disciplín
8 konzultací k 3
IOVk77 Úvod do filosofie
4 konzultace z 2
IPPk01 Základy odborné komunikace
4 konzultace k 2
IPPk02 Vstupní pedagogická praxe
1 týden z 2
IPSk01 Úvod do pedagogiky a psychologie
16 konzultací zk 6
ITVk11 Zdravotní problematika dětského věku
8 konzultací zk 4
ITVk12 Základy atletiky a pohybových her
8 konzultací z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1
8 konzultací z 2
IAJk01 Fonetika a fonologie 1A - AJ
NOW ( IAJk02 )||( IAJk02 ) 8 konzultací z 2
IAJk02 Jazyková cvičení 1A - AJ
NOW ( IAJk01 )||( IAJk01 ) 8 konzultací z 2
IRJk01 Praktická fonetika 1 - RJ
8 konzultací z 2
IRJk02 Jazyková cvičení 1 - RJ
8 konzultací z 2
NJ010 Fonetika němčiny 1
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě z 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1010 Fonetika 1
Učitelství pro 1. st. ZŠ prez. 2 hod. cvičení, komb. 8 konzultací z 2
FJ1012 Intenzívní kurz francouzského jazyka
30 hod. z 5
FJ1028 Kurz francouzského jazyka online
e-learning z 3
IAJk24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
Pozn.: Informace k zápisu jsou v Informacích učitele v sylabu.
online z 2
IBIk05 Praktikum poznávání přírodnin
6h blokové laboratorní výuky z 2
ICJk03 Praktická cvičení z českého jazyka
4 konzultace z 3
IMAk11 Matematika 1
8 konzultací z 2
IRJk03 Řečové dovednosti 1 - RJ
8 konzultací z 2
NJ011 Jazyková cvičení z němčiny 1
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
online k 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IBIk01 Integrovaný přírodovědný a společenskovědní základ 2 - se zaměřením na živou přírodu
12 konzultací z 2
ICJk04 Tvarosloví
4 konzultace zk 3
IHVk02 Harmonie
4 konzultace z 1
IHVk03 Hra na nástroj 1
4 konzultace z 1
IMAk02 Základy algebry
8 konzultací z 2
IPPk04 Základy dramatické výchovy
8 konzultací k 3
IPPk05 Pedagogicko-psychologická praxe
4 konzultace + 8 hodin praxí z 4
IPSk02 Sociální psychologie
8 konzultací k 4
ITIk01 Informační technologie 1
8 konzultací z 2
ITVk13 Základy gymnastiky
8 konzultací z 2
ITVk14 Základy turistiky a pobytu v přírodě
kurz 4 dny z 1
IVVk01 Úvod do studia VV
4 konzultace z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2
8 konzultací zk, z 2
IAJk03 Gramatika 1B - AJ
NOW ( IAJk04 )||( IAJk04 ) 8 konzultací z 2
IAJk04 Jazyková cvičení 1B - AJ
IAJk02 8 konzultací z 2
IRJk04 Gramatika 1 - RJ
8 konzultací z 2
IRJk05 Jazyková cvičení 2 - RJ
8 konzultací z 2
NJ020 Fonetika němčiny 2
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1011 Fonetika 2
FJ1010 || FJB_FO1S Učitelství pro 1. st. ZŠ prez. 2 hod. cvičení, komb. 8 konzultací zk 3
FJ1028 Kurz francouzského jazyka online
e-learning z 3
IAJk24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
Pozn.: Informace k zápisu jsou v Informacích učitele v sylabu.
online z 2
IBIk06 Praktikum poznávání živočichů
6 h blokové výuky z 2
IBIp06 Praktikum poznávání živočichů
z 2
ICJk05 Česká literatura v čítankách
4 konzultace z 2
IMAk12 Matematika 2
8 konzultací z 2
IRJk06 Řečové dovednosti 2 - RJ
8 konzultací z 2
ITVk15 Pohybové aktivity v letní přírodě
kurz 5 dní z 2
NJ021 Jazyková cvičení z němčiny 2
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
projekt k 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ICJk06 Skladba
4 konzultace k 2
ICJk07 Literatura pro mládež 1
4 konzultace z 2
IGEk01 Integrovaný přírodovědný a společenskovědní základ 3 - se zaměřením na krajinu
12 konzultací z 2
IHVk04 Hra na nástroj 2
4 konzultace z 1
IMAk03 Aritmetika 1
12 konzultací zk 4
IPPk06 Školní pedagogika 1 – teorie výchovy
12 konzultací z 3
IPPk07 Asistentská pedagogická praxe 1
4 konzultace + 8 hodin praxí z 3
IPPk23 Internacionalizace v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
dle domluvy z
IPSk03 Vývojová psychologie
8 konzultací k 4
ITIk02 Informační technologie 2
8 konzultací z 2
ITVk21 Základy sportovních her
4 konzultace z 1
ITVk22 Základy rytmické a kondiční gymnastiky
8 konzultací z 2
IVVk02 Umění a tvorba 1
8 konzultací z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0003 Francouzština pro začátečníky 3
z 2
IAJk05 Gramatika 2A - AJ
IAJk03 8 konzultací z 2
IRJk07 Gramatika 2 - RJ
8 konzultací z 2
IRJk08 Jazyková cvičení 3 - RJ
8 konzultací zk 2
NJ030 Gramatika němčiny - morfologie 1
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1028 Kurz francouzského jazyka online
e-learning z 3
FJ1033 Morfologie 1
Učitelství pro 1. st. ZŠ prez. 1 hod. cvičení, komb. 4 konzultace z 2
FJ1034 Morfologie 1 - seminář
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1033 Morfologie 1.
z 1
IAJk06 Jazyková cvičení 2A - AJ
IAJk04 8 konzultací z 2
IAJk24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
Pozn.: Informace k zápisu jsou v Informacích učitele v sylabu.
online z 2
IMAk13 Matematika 3
8 konzultací z 2
IRJk09 Řečové dovednosti 3 - RJ
8 konzultací z 2
ITVk23 Základy zimní turistiky a lyžování
Pozn.: Student si zapisuje pouze jeden z nabídky předmětů TV
kurz 7 dní z 4
NJ031 Jazyková cvičení z němčiny 3
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
online k 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IBIk02 Aplikace biologie 1 - zahrada jako edukační prostředí
8 konzultací z 2
ICJk08 Slovní zásoba a tvoření slov
4 konzultace z 2
ICJk09 Literatura pro mládež 2
ICJk07 4 konzultace zk 5
IHIk01 Integrovaný přírodovědný a společenskovědní základ 4 - se zaměřením na národní dějiny
12 konzultací k 4
IHVk05 Hra na nástroj 3
4 konzultace z 1
IHVk07 Hlasová výchova 1
4 konzultace z 1
IMAk04 Aritmetika 2
8 konzultací z 2
IPPk08 Školní pedagogika 2 – problémy vyučování a učení
16 konzultací zk 6
IPPk09 Pedagogická komunikace
8 konzultací z 2
IPPk10 Asistentská pedagogická praxe 2
4 konzultace + 8 hodin praxí z 3
IPSk04 Pedagogická psychologie
8 konzultací zk 4
ITVk24 Základy zdravotní tělesné výchovy a psychomotoriky
8 konzultací z 2
IVVk03 Umění a tvorba 2
8 konzultací z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0004 Francouzština pro začátečníky 4
z 2
IAJk07 Fonetika a fonologie 2B - AJ
IAJk01 8 konzultací z 2
IRJk10 Gramatika 3 - RJ
8 konzultací zk 4
NJ040 Gramatika němčiny - morfologie 2
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1028 Kurz francouzského jazyka online
e-learning z 3
FJ1035 Morfologie 2
FJ1034 || FJB_MO1S Učitelství pro 1. st. ZŠ prez. 2 hod. cvičení, komb. 8 konzultací z 2
IAJk08 Jazyková cvičení 2B - AJ
IAJk04 8 konzultací z 2
IAJk24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
Pozn.: Informace k zápisu jsou v Informacích učitele v sylabu.
online z 2
IMAk14 Matematika 4
8 konzultací z 2
IPPk03 Jazyky ve škole – propedeutika nejen pro jazykové vzdělávání
8 konzultací z 2
IRJk11 Řečové dovednosti 4 - RJ
8 konzultací z 2
NJ041 Jazyková cvičení z němčiny 4
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
projekt k 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ICJk10 Stylistika
4 konzultace k 2
IHVk06 Hra na nástroj 4
4 konzultace zk 2
IHVk08 Hlasová výchova 2
4 konzultace z 1
IMAk05 Geometrie 1
8 konzultací k 3
IPPk11 Pedagogicko-psychologická diagnostika s praxí 1
12 konzultací + 8 hodin praxí z 6
IPPk12 Didaktika elementárního čtení a psaní
12 konzultací k 4
IPPk23 Internacionalizace v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
dle domluvy z
ITVk32 Základy plavání a bruslení
4 konzultace z 1
IVVk04 Umění a tvorba 3
8 konzultací z 2
SOk001 Základy sociální pedagogiky
8 konzultací k 3

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1014 Jazyková cvičení 1
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1015 Jazyková cvičení 1V.
Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací z 2
IAJk09 Jazyková cvičení 3A - AJ
IAJk05 8 hodin z 2
IRJk12 Dětská literatura 1 - RJ
8 konzultací k 2
NJ050 Gramatika němčiny - syntax 1
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě z 2

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1002 Cvičení z fonetiky
Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací z 2
FJ1003 Cvičení z morfologie
Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací z 2
FJ1025 Komunikační situace 1
z 3
IAJk10 Příprava na soubornou zkoušku z AJ
IAJk08 && IAJk05 && IAJk07 8 konzultací z 2
IAJk11 Souborná zkouška z AJ
IAJk10 SoZk 0
IAJk24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
Pozn.: Informace k zápisu jsou v Informacích učitele v sylabu.
online z 2
IBIk03 Aplikace biologie 2 - praktikum k výuce na školní zahradě
8 konzultací z 2
IMAk15 Matematika 5
8 konzultací z 2
IRJk13 Jazyková cvičení a reálie 1 - RJ
8 konzultací z 2
NJ051 Jazyková cvičení z němčiny 5
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
online k 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IBIk04 Úvod do didaktiky předmětů o člověku, přírodě a společnosti
8 konzultací z 2
ICJk11 Didaktika literární výchovy 1
4 konzultace z 1
IGEk02 Integrované terénní vyučování
4,5 dne z 2
IHVk09 Praktikum z hudební výchovy
4 konzultace z 1
IMAk06 Geometrie 2
8 konzultací z 2
IPPk13 Pedagogicko-psychologická diagnostika s praxí 2
8 konzultací + 8 hodin praxí zk 6
IPPk23 Internacionalizace v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
dle domluvy z
ISPk01 Inkluzivní speciální pedagogika
8 konzultací zk 4
ISPk02 Specifické poruchy učení
16 konzultací zk 6
ITIk03 Aplikace techniky 1
8 konzultací z 2
ITVk33 Tělesná výchova a výchova ke zdraví s didaktikou
12 konzultací z 2
IVVk05 Umění a tvorba 4
4 konzultace zk 2

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1016 Jazyková cvičení 2
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1017 Jazyková cvičení 2V.
FJ1014 || FJB_JC1 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací zk, z 2
IAJk12 Praktický jazyk 3B - AJ
IAJk09 12 konzultací z 2
IAJk13 Literatura pro děti - AJ
Pozn.: Předmět je určen studentům NŠ, kteří složili SoZK a připravují se na státnice z AJ.
IAJk11 8 konzultací z 2
IRJk14 Didaktika 1 - RJ
8 konzultací z 2
NJ060 Gramatika němčiny - syntax 2
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě zk 4

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1002 Cvičení z fonetiky
Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací z 2
FJ1003 Cvičení z morfologie
Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací z 2
FJ1026 Komunikační situace 2
z 3
IAJk24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
Pozn.: Informace k zápisu jsou v Informacích učitele v sylabu.
online z 2
ICJk12 Jazyková analýza textu
6 konzultací z 2
IMAk16 Matematika 6
8 konzultací z 2
IRJk15 Jazyková cvičení a reálie 2 - RJ
8 konzultací z 2
NJ061 Jazyková cvičení z němčiny 6
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
projekt k 2


7. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ICJk13 Didaktika českého jazyka 1
8 konzultací z 2
ICJk14 Didaktika literární výchovy 2
4 konzultace zk 3
IFCk02 Didaktika předmětů o přírodě
8 konzultací k 3
IHVk10 Didaktika Hv 1
4 konzultace z 1
IMAk07 Didaktika matematiky 1
12 konzultací z 3
IPPk14 Základy pedagogického výzkumu
8 konzultací zk 4
IPPk15 Souvislá pedagogická praxe 1
3 týdny z 3
IPPk23 Internacionalizace v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
dle domluvy z
ITIk04 Aplikace techniky 2
8 konzultací z 2
ITVk42 Didaktika tělesné výchovy
8 konzultací k 2
IVVk06 Didaktika výtvarné výchovy 1
8 konzultací z 2

7. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1018 Jazyková cvičení 3
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1019 Jazyková cvičení 3V.
FJ1014 && FJ1016 || FJB_JC1 && FJB_JC2 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací z 2
FJ1049 Základy didaktiky francouzštiny 1
Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací zk, z 2
IAJk15 Praktický jazyk 4A - AJ
Pozn.: Předmět je určen studentům NŠ, kteří složili SoZK a připravují se na státnice z AJ.
IAJk12 8 konzultací z 2
IAJk16 Didaktika 4A - AJ
Pozn.: Informace k zápisu jsou v Informacích učitele v sylabu.
IAJk11 8 konzultací z 2
IAJk17 Příprava na jazykovou zkoušku z AJ
IAJk05 && IAJk07 8 konzultací z 2
IAJk18 Jazyková zkouška z AJ
IAJk17 12 konzultací zk 3
IPSk05 Práce s žáky s ADHD a PAS
! NOWANY ( IPSk06 , IPSk07 , IPSk08 ) 4 konzultace z 2
IPSk06 Psychohygiena
! NOWANY ( IPSk05 , IPSk07 , IPSk08 ) 4 konzultace z 2
IPSk07 Psychodidaktika
! NOWANY ( IPSk06 , IPSk05 , IPSk08 ) 4 konzultace z 2
IPSk08 Poradenská psychologie a patopsychologie
! NOWANY ( IPSk06 , IPSk07 , IPSk05 ) 4 konzultace z 2
IRJk16 Didaktika 2 - RJ
8 konzultací z 2
NJ070 Didaktika němčiny 1
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě z 2

7. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IAJk24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
Pozn.: Informace k zápisu jsou v Informacích učitele v sylabu.
online z 2
IMAk08 Metody řešení matematických úloh
8 konzultací z 2
IRJk17 Jazyková cvičení a reálie 3 - RJ
8 konzultací z 2
NJ071 Německé reálie a jazyková cvičení 1
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
online k 2


8. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ICJk15 Didaktika českého jazyka 2
8 konzultací zk 4
IGEk03 Didaktika předmětů o společnosti
8 konzultací k 3
IHVk11 Didaktika Hv 2
4 konzultace z 1
IMAk09 Didaktika matematiky 2
12 konzultací zk 5
IPPk16 Teorie a praxe projektové výuky
8 konzultací k 3
IPPk17 Souvislá pedagogická praxe 2
3 týdny z 3
IPPk23 Internacionalizace v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
dle domluvy z
ITVk41 Didaktika předmětů o zdraví člověka
8 konzultací k 2
IVVk07 Didaktika výtvarné výchovy 2
8 konzultací zk 3

8. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1020 Jazyková cvičení 4
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1021 Jazyková cvičení 4V.
FJ1014 && FJ1016 && FJ1018 || FJB_JC1 && FJB_JC2 && FJB_JC3 blokově v komb. formě pro 1. st. ZŠ z 2
FJ1050 Základy didaktiky francouzštiny 2
FJ1049 || FJB_ZDF1 z 2
IAJk17 Příprava na jazykovou zkoušku z AJ
IAJk05 && IAJk07 8 konzultací z 2
IAJk18 Jazyková zkouška z AJ
IAJk17 12 konzultací zk 3
IAJk21 Didaktika 4B - AJ
Pozn.: Informace k zápisu jsou v Informacích učitele v sylabu.
IAJk11 12 konzultací z 3
IPSk05 Práce s žáky s ADHD a PAS
! NOWANY ( IPSk06 , IPSk07 , IPSk08 ) 4 konzultací z 2
IPSk06 Psychohygiena
! NOWANY ( IPSk05 , IPSk07 , IPSk08 ) 4 konzultací z 2
IPSk07 Psychodidaktika
! NOWANY ( IPSk06 , IPSk05 , IPSk08 ) 4 konzultací z 2
IPSk08 Poradenská psychologie a patopsychologie
! NOWANY ( IPSk06 , IPSk07 , IPSk05 ) 4 konzultací z 2
IRJk18 Didaktika 3 - RJ
8 konzultací k 2
NJ080 Didaktika němčiny 2
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě z 2

8. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IAJk24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
Pozn.: Informace k zápisu jsou v Informacích učitele v sylabu.
online z 2
IMAk10 Specifické vzdělávací potřeby v matematice
8 konzultací z 2
IRJk19 Jazyková cvičení a realie 4 - RJ
8 konzultací z 2
NJ081 Německé reálie a jazyková cvičení 2
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
projekt k 2


9. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IHVk12 Didaktika Hv 3
4 konzultace zk 2
IPPk18 Školský a třídní management
12 konzultací k 4
IPPk19 Souvislá pedagogická praxe 3
4 týdny z 4
IPPk23 Internacionalizace v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
dle domluvy z
ISPk03 Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
4 konzultace k 2

9. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1051 Základy didaktiky francouzštiny 3
FJ1049 && FJ1050 || FJB_ZDF1 && FJB_ZDF2 zk 5
FJ3023 Literatura pro děti a mládež
kombinované studium 8 hod. konzultací, Učitelství pro 1. st. ZŠ prez. 2 hod. cvičení, komb. 8 konzultací z 2
IAJk17 Příprava na jazykovou zkoušku z AJ
IAJk05 && IAJk07 8 konzultací z 2
IAJk18 Jazyková zkouška z AJ
IAJk17 12 konzultací zk 3
IAJk22 Didaktika 5A - AJ
Pozn.: Informace k zápisu jsou v Informacích učitele v sylabu.
IAJk11 8 konzultací k 3
NJ090 Didaktika němčiny 3
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě zk 4

9. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IAJk24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
Pozn.: Informace k zápisu jsou v Informacích učitele v sylabu.
online z 2
ICJk16 Jazykový rozbor
6 konzultací z 2
ICJk17 Světová literatura pro mládež 1
ICJk09 && ! ZS1MK_LSM1 8 konzultací z 2
ICJk18 Průvodce dějinami české literatury 1
8 konzultací z 2
IMAk17 Matematický seminář 1
8 konzultací z 2
NJ091 Německé reálie a jazyková cvičení 3
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
online k 2


10. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IPPk22 Souvislá pedagogická praxe 4
4 týdny z 4
IPPk23 Internacionalizace v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
dle domluvy z

10. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

10. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IAJk24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
Pozn.: Informace k zápisu jsou v Informacích učitele v sylabu.
online z 2
ICJk19 Světová literatura pro mládež 2
ICJk17 8 konzultací z 2
ICJk20 Průvodce dějinami české literatury 2
8 konzultací z 2
IMAk18 Matematický seminář 2
8 konzultací z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
projekt k 2