Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti – Benjaminiana


Anotace

Studijní materiál Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti je určen posluchačům předmětů Umění nových médií: umění a technika I a II (kódy: IM003, IMK03 a IM017 a IMK17) a Úvod do studia interaktivních médií II (kódy: IM015 a IMK015). Předmět je doporučeno absolvovat ve druhém semestru prvního ročníku studia, v návaznosti na předmět Úvod do studia interaktivních médií I (kódy: IM001, IMK001).

Předkládaný studijní materiál představuje jeden ze způsobů, kterými se formuje diskurz umění nových médií. Studenti se seznámí s hlavními koncepty eseje Waltera Benjamina Umělecké dílo v době své technické reprodukovatelnosti (1936) a následně si na třech studiích věnovaných umění nových, digitálních médií a využívajících Benjaminovy pojmy ukážeme, jak probíhá transformace Benjaminových myšlenek do debaty o změnách statusu a funkce uměleckého díla vlivem nových, digitálních technologií. Důležitou součástí předkládaného studijního materiálu je heslář, který obsahuje hlavní pojmy procházející vybranými studiemi.

Waltera Benjamina Walter Benjamin 1892–1940
Mgr. Jana Horáková, Ph.D. |
ÚHV, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Filozofické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.