Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
P�esah hlavi�ky – bosu

Balanční cvičení jako součást tréninku v basketbalu

Basketbal představuje koordinačně velmi náročnou hru. Vše se děje ve vysoké rychlosti, při které hráč musí vnímat své spoluhráče a současně reagovat na činnost a kontakt soupeře v časově a prostorově omezených podmínkách. Při tréninku je proto nezbytné věnovat pozornost rozvoji koordinačních a silových schopností hráčů.

Dle Tománka a Doležajové (2004) koordinační i silové schopnosti podstatně ovlivňují kvalitu basketbalových dovedností, ale kromě toho také vytvářejí předpoklady pro minimalizaci zdravotních rizik.

Z pohledu ročního tréninkového cyklu je optimální zařadit soubor balančních cvičení především do přípravného období (PO). Efektem balančních cvičení v PO sledujeme jak přípravu svalstva na vysoce intenzivní silová či rychlostně silová cvičení, tak zaměření na prevenci potencionálních zranění.

Při aplikaci balančního cvičení na labilních plochách do tréninku basketbalistů dbáme na:

  • záměrné a opakované vytváření situací, v nichž musí basketbalista řešit různé balanční pohybové úkoly
  • postupnost při plánování složitosti cvičení
  • realizovatelnost tréninku z hlediska intenzity o objemu práce
  • využití co možná nejširšího spektra cviků – souvisí s formováním různých vzorců budoucího pohybového jednání
  • obměňování podmínek cvičení (rychlost, intenzitu, obtížnost)

Ukázky cviků pro trénink v basketbalu


Balanční cvik pro basketbal č. 1

Stoj na balančních polokoulích, dvojice proti sobě, jeden přihrává míč obouruč vrchem nad hlavou, druhý v basketbalovém střehu chytá
Stoj na balančních polokoulích, dvojice proti sobě, jeden přihrává míč obouruč vrchem nad hlavou, druhý v basketbalovém střehu chytá

Balanční cvik pro basketbal č. 2

Sed, přednožit pokrčmo na balančních polokoulích, dvojice proti sobě, přihrávání míče
Sed, přednožit pokrčmo na balančních polokoulích, dvojice proti sobě, přihrávání míče

Balanční cvik pro basketbal č. 3

Klek na balančních polokoulích, dvojice proti sobě, přihrávání míče
Klek na balančních polokoulích, dvojice proti sobě, přihrávání míče

Balanční cvik pro basketbal č. 4

Dvojice proti sobě, jeden stojí na obrácené balanční polokouli, druhý přihrává míč
Dvojice proti sobě, jeden stojí na obrácené balanční polokouli, druhý přihrává míč

Balanční cvik pro basketbal č. 5

Postoj v basketbalovém střehu, noha na balanční polokouli (rychlá výměna nohou na druhou balanční polokouli)
Postoj v basketbalovém střehu, noha na balanční polokouli (rychlá výměna nohou na druhou balanční polokouli)

Balanční cvik pro basketbal č. 6

Pohled zepředu
Pohled zepředu: Klek na levé na balanční polokouli, pravá chodidlem na malém míči, upažit
Pohled zezadu
Pohled zezadu: Klek na levé na balanční polokouli, pravá chodidlem na malém míči, upažit

Balanční cvik pro basketbal č. 7

Stoj v základním basketbalovém postoji, každá noha na jedné balanční polokouli
Krok 1: Stoj v základním basketbalovém postoji, každá noha na jedné balanční polokouli
Přeskok na druhou balanční polokouli
Krok 2: Přeskok na druhou balanční polokouli
 

Balanční cvik pro basketbal č. 8

Klek na levé na balanční polokouli, pravá chodidlem na malém míči, upažit
Klek na levé na balanční polokouli, pravá chodidlem na malém míči, upažit

Balanční cvik pro basketbal č. 9

Vzpor ležmo, ruce na balanční polokouli, nohy na malých míčích
Vzpor ležmo, ruce na balanční polokouli, nohy na malých míčích

Balanční cvik pro basketbal č. 10

Podřep zánožný levou na balanční polokouli, levá na malém míči, s dopomocí
Podřep zánožný levou na balanční polokouli, levá na malém míči, s dopomocí

Balanční cvik pro basketbal č. 11

Podřep rozkročný na malých míčích, s dopomocí
Podřep rozkročný na malých míčích, s dopomocí

Balanční cvik pro basketbal č. 12

Přeskakování jednonož z jedné balanční polokoule na druhou
Přeskakování jednonož z jedné balanční polokoule na druhou v basketbalovém postoji
Přeskakování jednonož z jedné balanční polokoule na druhou
Přeskakování jednonož z jedné balanční polokoule na druhou v basketbalovém postoji
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041