Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
P�esah hlavi�ky – bosu

Balanční cvičení jako součást tréninku ve volejbalu

Volejbal je kolektivní sportovní hra, na výkonnostní a především vrcholové úrovni rychlá a dynamická, vyžadující zvládnutí množství koordinačně náročných herních činností, vysokou úroveň pohybových schopností, s důrazem na taktické myšlení a sehranost celého kolektivu.

Volejbal má mezi sportovními hrami poněkud specifické postavení. Není to ve výjimečnosti hry jako takové, ale spíš ve složitosti nácviku a zapojení hráčů do hry, a to především u začátečníků.

Pokud hráč nedokáže odbít míč do správného směru, pod správným úhlem a dostatečnou silou, hra neprobíhá. Hráči ve volejbalu používají specifické způsoby manipulace s míčem, které se v žádné jiné sportovní hře záměrně nevyskytují a motoriku, která je výrazně odlišná od dříve osvojených motorických stereotypů (např. rozběh s následným odrazem z obou nohou).

Při aplikaci balančního cvičení na labilních plochách do tréninku volejbalistů dbáme na:

  • vytváření situací, v nichž musí volejbalista řešit různé balanční pohybové úkoly
  • postupnost při plánování složitosti cvičení
  • realizovatelnost tréninku z hlediska intenzity o objemu práce
  • využití co možná nejširšího spektra cviků – souvisí s formováním různých vzorců budoucího pohybového jednání
  • obměňování podmínek cvičení (rychlost, intenzitu, obtížnost)

Ukázky cviků pro trénink ve volejbalu


Balanční cvik pro volejbal č. 1

Výpad vpřed levou, levá na balanční polokouli, spodní odbití míče
Způsob 1: Klek na levé na balanční polokouli, pravá chodidlem na malém míči, upažit
Totéž na druhou stranu
Způsob 2: Totéž na druhou stranu
 

Balanční cvik pro volejbal č. 2

Stoj na balanční polokouli, odbíjení obouruč vrchem
Stoj na balanční polokouli, odbíjení obouruč vrchem

Balanční cvik pro volejbal č. 3

Dvojice naproti sobě, stoj na balanční polokouli, odbíjení obouruč vrchem
Dvojice naproti sobě, stoj na balanční polokouli, odbíjení obouruč vrchem

Balanční cvik pro volejbal č. 4

Přeskakování snožmo z jedné balanční polokoule na druhou
Přeskakování snožmo z jedné balanční polokoule na druhou
Přeskakování snožmo z jedné balanční polokoule na druhou
Přeskakování snožmo z jedné balanční polokoule na druhou
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041