Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
P�esah hlavi�ky – bosu

Závěr


Všechny lidské pohyby závisí na kontrakcích svalstva a nervové soustavě. Pokud nemáme rovnováhu na shodné úrovni, musíme vynaložit více práce a tím i více energie na zvládnutí daného pohybového úkolu a to ať v utkání, v závodě nebo v tréninku.

Pozitivem cvičení na balančních plochách je stimulace rovnováhy. Nestabilní plocha vyžaduje udržovat těžiště těla v takové pozici, aby nedošlo k pádu. Rovnováha představuje základní stavební kámen každého řízeného pohybu. Bez rovnováhy a svalové kontrakce (iniciátor produkce síly) není reálný řízený pohyb těla sportovce.

Pravidelné specifické cvičení na labilních plochách můžeme v tréninku doporučit zejména pro:

  • Posílení hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP) a předcházení bolestem zad
  • Zvyšování úrovně smyslové informace získané z proprioreceptorů těla (sportovec si lépe uvědomí polohu maker, svého těla, těžiště v prostoru)
  • Zrychlování motorické odpovědi na daný podnět z hlediska produkce síly (sportovec je schopen rychleji a adekvátněji reagovat na vzniklou situaci)
  • Zlepšování úrovně mezisvalové a vnitrosvalové koordinace a synchronizace svalstva (sportovec je schopen efektivněji zapojit vícero svalových skupin, které se pohybu účastní, eliminuje souhyby vedlejší, méně efektivní pro daný výkon)
  • Zvýšení dynamické kontroly pohybů a postojů
  • Zlepšení posturální kontroly postoje a pohybů
  • Zlepšení svalové rovnováhy a stabilizace síly sportovce
  • Pozitivní vliv na kompenzaci svalových dysbalancí sportovce
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041