Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
P�esah hlavi�ky – bosu

Balanční cvičení jako součást tréninku gymnastů

Gymnastika je individuální sport, který rozvíjí všestranné pohybové základy. Čím pohybově všestranněji je člověk vybaven, tím lépe zvládne konkrétní pohybový úkol. Na gymnastické průpravě se nejvíce cení velký kloubní rozsah, silová a obratnostní připravenost, která odráží i vysokou úroveň koordinačních schopností.

Sportovní gymnastika jako jedna z mnoha forem gymnastiky je náročný sport ve smyslu zvládnutí techniky jednotlivých prvků různé obtížnosti spolu s koordinací pohybu a estetikou projevu. Výkon cvičence je totiž hodnocen jak z hlediska obtížnosti předváděných prvků, tak z hlediska estetického, a hodnocení se vztahuje k celému průběhu pohybu, resp. sestavy. Zmíněná náročnost se také promítá ve skutečnosti, že výkon cvičence spočívá jen na jeho vlastním úsilí, nikoliv na výkonu skupiny jako tomu je u kolektivních sportů.

Jedná se o sport náročný na tělesnou zdatnost. Zahrnuje akrobatická cvičení na různých nářadích. Muži soutěží na koni našíř, v prostných, na kruzích, v přeskoku, na bradlech a na hrazdě. Ženy závodí ve čtyřech disciplínách. Jsou jimi přeskok, bradla o nestejné výši žerdi, kladina a prostná.

Gymnasté nejsou příliš vysocí a mají svalově vyváženou postavu. Velice důležitá je pohyblivost, pružnost a schopnost ztráty strachových zábran.


Ukázky cviků pro trénink v gymnastice


Balanční cvik pro gymnastiku č. 1

Dvojice, jeden ve vzporu ležmo, ruce na balanční polokouli, druhý jej drží za kotníky
Krok 1: Dvojice, jeden ve vzporu ležmo, ruce na balanční polokouli, druhý jej drží za kotníky
Postupné zvedání do stoje na rukou
Krok 2: Postupné zvedání do stoje na rukou
Stoj na rukou
Krok 3: Stoj na rukou
Zpět do vzporu ležmo
Krok 4: Zpět do vzporu ležmo

Balanční cvik pro gymnastiku č. 2

Dvojice, jeden ve vzporu ležmo, ruce na balanční polokouli, druhý jej drží za kotníky
Krok 1: Dvojice, jeden leh, lopatky leží na balanční polokouli, druhý ležícího drží za kotníky
Otočení trupu vlevo (vpravo) s dopomocí druhého
Krok 2: Otočení trupu vlevo (vpravo) s dopomocí druhého

Balanční cvik pro gymnastiku č. 3

Sed přednožný, záklon, lopatky na jedné balanční polokouli, nohy na druhé balanční polokouli
Krok 1: Sed přednožný, záklon, lopatky na jedné balanční polokouli, nohy na druhé balanční polokouli
Přechod do lehu s oporou balančních ploch
Krok 2: Přechod do lehu s oporou balančních ploch
 

Balanční cvik pro gymnastiku č. 4

Leh, lopatky na jedné balanční polokouli, levou nohu na druhé balanční polokouli, skrčit přednožmo pravou
Krok 1: Leh, lopatky na jedné balanční polokouli, levou nohu na druhé balanční polokouli, skrčit přednožmo pravou
Přednožit pravou
Krok 2: Přednožit pravou
 
 

Balanční cvik pro gymnastiku č. 5

Podpor ležmo na předloktích na jedné balanční polokouli, ruce pod čelem, nohy na druhé balanční polokouli
Krok 1: Podpor ležmo na předloktích na jedné balanční polokouli, ruce pod čelem, nohy na druhé balanční polokouli
Přednožit pokrčmo pravou, koleno se dotýká země a zpět
Krok 2: Přednožit pokrčmo pravou, koleno se dotýká země a zpět
 
Mírně zanožit levou
Krok 3: Mírně zanožit levou
 
 
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041