Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
P�esah hlavi�ky – bosu

Balanční cvičení jako součást tréninku v ledním hokeji

Lední hokej je sportovní hra brankového typu, v níž se uplatňuje především rychlost, tvrdost a technika. V tréninkovém procesu u hráče ledního hokeje uplatňujeme také tréninky pro rozvoj rovnováhy. Tréninková jednotka u hráče ledního hokeje v přípravném období je převážně zaměřena na rozvoj aerobní síly, ke konci přípravného období na rychlostní, koordinačně silově – výbušný trénink (Cacek, 2009). Lední hokej je hra, v níž se uplatňuje především rychlost, tvrdost a technika. Rychlost je hlavní pohybová dovednost u hráče ledního hokeje.

Tento základ se rozvíjí v podmínkách velkého fyzického zatížení. Rychlost hry vede k rychlému střídání hráčů, kteří v krátkém časovém úseku vydávají maximum sil, které se regenerují relativně delším pobytem na střídačce.

Pro lední hokej je tedy charakteristické střídání zatížení a uvolnění. Střídání napětí a uvolnění, stejně jako akce vázané na různý bruslařský pohyb a různou techniku ovládání hole a kotouče, vytvářejí speciální požadavky na přípravu hráče, který musí být schopen fyzicky, psychicky i technicky zvládnout současné pojetí i směr vývoje ledního hokeje (Bukač, Dovalil, 1990).

Lední hokej je fyzicky nesmírně namáhavý. Hráč vydává v době nasazení sil na ledě mnoho energie. Moderní lední hokej je komplex, ve kterém se souběžně zvyšují možnosti organismu hráče a jeho hráčská technika. Obojí se odráží v úrovni jeho taktického myšlení a taktického jednání, které je výsledkem usilovného tréninku, soustavného zatěžování organismu v podmínkách podobných utkání.

Bez dobré fyzické kondice a bez návyku plného nasazení sil se neprosadí žádná technika. Vzájemná vazba kondice, techniky a rozvoje taktického myšlení vytváří základní rysy osobnosti hráče a podmiňuje i jejich využití pro nejúčinnější pojetí hry, ke které spěje vývoj světového hokeje (Pavliš, 2000).

Při kondičním tréninku pro hráče ledního hokeje na balanční plošině jsme se převážně zaměřili na rozvoj rychlostních schopností i koordinačně silových schopností, které ovlivňují kvalitu hry.


Ukázky cviků pro trénink v hokeji


Balanční cvik pro hokej č. 1

Stoj rozkročný, levá noha na balanční polokouli
Krok 1: Stoj rozkročný, levá noha na balanční polokouli
Přeskok
Krok 2: Přeskok
 
Stoj rozkročný, pravá noha na balanční polokouli
Krok 3: Stoj rozkročný, pravá noha na balanční polokouli

Balanční cvik pro hokej č. 2

Stoj mírně rozkročný na balanční polokouli
Krok 1: Stoj mírně rozkročný na balanční polokouli
Skokem do mírného podřepu rozkročného
Krok 2: Skokem do mírného podřepu rozkročného

Balanční cvik pro hokej č. 3

Stoj mírně rozkročný na balanční polokouli
Krok 1: Podřep rozkročný levou vpřed na balančních polokoulích
Přeskok
Krok 2: Přeskok
 
Podřep rozkročný pravou vpřed na balančních polokoulích
Krok 3: Podřep rozkročný pravou vpřed na balančních polokoulích

Balanční cvik pro hokej č. 4

Stoj na levé na balanční polokouli, pravá mírně pokrčit
Krok 1: Stoj na levé na balanční polokouli, pravá mírně pokrčit
Přeskok
Krok 2: Přeskok
 
Stoj na pravé na balanční polokouli, levá mírně pokrčit
Krok 3: Stoj na pravé na balanční polokouli, levá mírně pokrčit

Balanční cvik pro hokej č. 5

Ze stoje na balanční plošině stoj na balanční polokouli
Krok 1: Ze stoje na balanční plošině stoj na balanční polokouli
Odrazem snožným z podřepu na balanční plošině, přeskok
Krok 2: Odrazem snožným z podřepu na balanční plošině, přeskok
Podřep na pravé noze
Krok 3: Podřep na pravé noze
 

Balanční cvik pro hokej č. 6

Podřep levou na balanční polokouli
Krok 1: Podřep levou na balanční polokouli
 
Přeskokem do podřepu rozkročného levou na balanční polokouli
Krok 2: Přeskokem do podřepu rozkročného levou na balanční polokouli

Balanční cvik pro hokej č. 7

Stoj na jedné noze na obrácené straně balanční polokoule – přednožit pokrčmo povýš levou
Stoj na jedné noze na obrácené straně balanční polokoule – přednožit pokrčmo povýš levou

Balanční cvik pro hokej č. 8

Stoj mírně rozkročný na obrácené straně balanční polokoule
Stoj mírně rozkročný na obrácené straně balanční polokoule

Balanční cvik pro hokej č. 9

Pravá noha na balanční polokouli
Krok 1: Pravá noha na balanční polokouli
Běh kolem balanční polokoule
Krok 2: Běh kolem balanční polokoule
 

Balanční cvik pro hokej č. 10

Běh po balančních polokoulích
Krok 1: Běh po balančních polokoulích
Běh po balančních polokoulích
Krok 2: Běh po balančních polokoulích
Běh po balančních polokoulích
Krok 3: Běh po balančních polokoulích
Běh po balančních polokoulích
Krok 4: Běh po balančních polokoulích

Balanční cvik pro hokej č. 11

Stoj na balanční polokouli
Krok 1: Stoj na balanční polokouli
Přeskokem – stoj na pravé
Krok 2: Přeskokem – stoj na pravé
Přeskokem – stoj na levé
Krok 3: Přeskokem – stoj na levé
Přeskokem – stoj na pravé
Krok 4: Přeskokem – stoj na pravé

Balanční cvik pro hokej č. 12

Stoj levou na balanční polokouli
Krok 1: Stoj levou na balanční polokouli
Přeskok
Krok 2: Přeskok
Stoj pravou na balanční polokouli
Krok 3: Stoj pravou na balanční polokouli
Přeskok
Krok 4: Přeskok

Balanční cvik pro hokej č. 13

Leh roznožný pokrčmo na balanční polokouli – skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl leh roznožný pokrčmo na balanční polokouli
Leh roznožný pokrčmo na balanční polokouli – skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl leh roznožný pokrčmo na balanční polokouli

Balanční cvik pro hokej č. 14

Vzpor vzadu sedmo skrčit přednožmo na balanční polokouli
Krok 1: Vzpor vzadu sedmo skrčit přednožmo na balanční polokouli
Vzpor vzadu sedmo přednožit
Krok 2: Vzpor vzadu sedmo přednožit

Balanční cvik pro hokej č. 15

Vzpor ležmo na obrácené balanční polokouli
Krok 1: Vzpor ležmo na obrácené balanční polokouli
Klik
Krok 2: Klik

Balanční cvik pro hokej č. 16

Leh na břiše na balanční polokouli, upažit povýš mírně dovnitř, palce vzhůru
Krok 1: Leh na břiše na balanční polokouli, upažit povýš mírně dovnitř, palce vzhůru
Tahem upažení dolů skrčmo vzad
Krok 2: Tahem upažení dolů skrčmo vzad
 
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041