Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
P�esah hlavi�ky – bosu

Seznam literatury

 • ALTER, M., J. Význam strečinku. Sport stretch. Human Kinetice, Champaign, USA, 1998.
 • BRESSEL, E., et al. Comparison of Static and Dynamic Balance in Female Collegiate Soccer, Basketball, and Gymnastics Athletes. In. Journal of Athletic Training. 2007, č. 42, s. 42 – 46.
 • CACEK, J., BUBNÍKOVÁ, H., MICHÁLEK, J. Trénink jádra (Core training). Atletika, Praha 4 : Česká atletika s.r.o., 60, 1, od s. 18-21, 32 s. ISSN 0323-1364. 2008.
 • CACEK, J., BUBNÍKOVÁ, H., LAJKEB, P., MICHÁLEK, J. Balanční polokoule v tréninku atleta. Atletika, Praha 4 : Česká atletika s.r.o., 60, 2, od s. 18-21, 32 s. ISSN 0323-1364. 2008.
 • ČECH, Z., Svaly hlubokého stabilizačního systému bederní páteře, aneb "vypouklá břicha" u kulturistů. [cit. 2012-12-18]. Dostupné z WWW: <www.bodybuilding.cz/cech/svaly_hlubokeho_stabilizacniho_systemu_bederni_patere.htm>.
 • HÁJKOVÁ, J. a kol.: Aerobik soutěžní formy. 1.Vyd. Praha: Grada, 2006. 188 s. ISBN 802471311X.
 • KOLÁŘ P., LEWIT, K.: Význam hlubokého stabilizačního systému v rámci vertebrogenních potíží. In Neurologie pro praxi, 2005, č. V, s. 270-275.
 • McGUINE, T., A., KEENE, J., S. The Effect of Balance Training Program on the risk of Antle Sprains in High Schoul Athletes. In The Američan Journal of Sports Medicine. 2006, roč. 34, č. 7., s. 1103-1111.
 • MĚKOTA, K., NOVOSAD, J.: Motorické schopnosti. 1. Vyd. Olomouc 2005. 175 s. ISBN 802440981X
 • MĚKOTA, K. NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, ISBN 80-244-098
 • MUCHOVÁ, M., TOMÁNKOVÁ, K.: Cvičení na balanční plošině. Grada Publishing,a.s., Praha, 2009, ISBN 978-80-247-2948-0
 • NYKODÝM, J. Koordinační schopnosti jako součást všeobecné přípravy nejmladších hokejistů. In Sport a kvalita života. 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2005. s. 119-120, ISBN 80-210-3863-2.
 • NYKODÝM, J. Vliv experimentální pohybové činnosti na pohybové učení v základním bruslení. Disertační práce. 2000. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta pedagogická. 108 s.
 • PĚTIVLAS, T., CACEK, J., et al. Teoretická východiska versus praktické aplikace kondiční přípravy v tréninku basketbalistů. In Sborník Mezinárodní konference „Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí TV a sportu“. Olomouc: UP, 2008.
 • RUIZ, R. Functional Balance Training Using a Domed Device. In Strenght and Conditioning Journal. 2005, č. 27, s. 50 – 55.
 • SLAVÍK, M. Cvičení s pružnou tyčí v kondičním tréninku a léčebné terapii, Bakalářská práce MU, 2007, 49s.
 • TOMÁNEK, Ľ., DOLEŽAJOVÁ, L.: Pohybová výkonnosť a hodnotenie úrovne kondičných a koordinačných schopností mladých basketbalistov. In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK. Bratislava: Peter Mačura – PEEM, 2004, č. 1, s. 63-69.
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041