Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků

Úvodní obrázek

Cílem publikace je představit zásobník cviků a her využívajících některé plavecké pomůcky. Jedná se tak o rozšíření plaveckých didaktik, které s různými obměnami vydalo v českém jazyce několik autorů. Zpravidla jsou však popsány pouze metodické a didaktické postupy s absencí konkrétních cvičení. Často tak může být pro lidi bez plavecké praxe náročné, vytvořit si ucelenou představu o naplnění metodických postupů. Námi předkládaná publikace částečně vyplňuje mezeru a měla by sloužit především studentům a začínajícím trenérům v oblasti plaveckých sportů. Právě z jejich řad totiž vzešel impuls pro zpracování zásobníku cviků.

Je nutné mít na paměti, že publikace nepopisuje celé metodické řady a nelze ji tak ani vnímat. V našem zásobníku jsou uvedeny pouze nejběžnější a nejdostupnější základní plavecké pomůcky. Velkou skupinou cvičení, kterou se zde také nezabýváme, jsou cvičení a hry bez pomůcek. S trochou kreativity a tvořivosti zjistíte, že spousta námi uvedených cvičení lze používat bez pomůcky, s jinou pomůckou nebo jiným „příběhovým pozadím“. Jedná se tedy pouze o zdroj inspirace pro Vaše plavecké hodiny.

Publikace ve formátu e-knihy

Vzhledem k vysokému počtu videí má e-kniha přes 200 MB. Stahování do tabletu či mobilu tak může trvat i několik minut. Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků
Stáhnout publikaci pro mobilní zařízení (ePub)

Autoři publikace

Mgr. Petr Vajda Mgr. Petr Vajda
Katedra gymnastiky a úpolů, Fakulta sportovních studií MU

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)
Mgr. Kateřina Strašilová Mgr. Kateřina Strašilová
Katedra kineziologie, Fakulta sportovních studií MU

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)
Mgr. Kateřina Strašilová Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě, Fakulta sportovních studií MU

Osobní stránka v IS MU
Informační systém MU Servisní středisko pro e-learning na MU
Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU
  • Technická realizace publikace
Stránky Servisního střediska na Elportále MU

Tiráž

Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků

Multimediální elektronický výukový materiál

Vajda, Petr (autentizováno) | Strašilová, Kateřina (autentizováno) |
Hlavoňová, Dita

První vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2017

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2017

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-8902-0 (online : HTML)
ISBN 978-80-210-8903-7 (online : ePub)

© 2017 Masarykova univerzita