Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Artefakty

V moči se mohou vyskytovat také nálezy, které nepocházejí z organizmu pacienta. Nemají klinický význam, ale je důležité, aby byly rozpoznány a nedošlo k záměně za jinou částici. Mohou mít nejrůznější tvar. Poměrně častá jsou vlákna textilií nebo papíru, olejové kapky apod.

Barvený preparát

Artefakt
Artefakt
Artefakt
Artefakt
Tukové kapénky (arteficiální kontaminace)
Tukové kapénky (arteficiální kontaminace)

Nebarvený preparát

Artefakt
Artefakt
Tukové kapénky (arteficiální kontaminace)
Tukové kapénky (arteficiální kontaminace)

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Artefakt
Artefakt
Tukové kapénky (arteficiální kontaminace)
Tukové kapénky (arteficiální kontaminace)