Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Zajímavé nálezy

Erytrocyty x kvasinky

V automatickém analyzátoru a nativním sedimentu bývá obtížné od sebe odlišit jednotlivé kvasinky a erytrocyty z důvodu jejich podobného tvaru a velikosti. K rozhodčí analýze lze využít barvený sediment, protože erytrocyty se barví typicky růžově, kvasinky jsou bezbarvé.

Erytrocyty a kvasinky vedle sebe
Erytrocyty a kvasinky vedle sebe
Erytrocyty a kvasinky vedle sebe
Erytrocyty a kvasinky vedle sebe

Erytrocyty x oxaláty

Jsou-li v močovém nálezu vedle sebe erytrocyty a oxaláty, bývá je obtížné z důvodu jejich podobné velikosti v automatickém analyzátoru správně odlišit. Týká se to především monohydrátu oxalátu vápenatého. Erytrocyty se barví růžově, oxaláty se nebarví, takže v močovém sedimentu lze krystalickou strukturu oxalátů rozlišit.

Krystaly mono a dihydrátů oxalátu vápenatého vedle erytrocytů automaticky zařazené do kategorie erytrocytů
Krystaly mono a dihydrátů oxalátu vápenatého vedle erytrocytů automaticky zařazené do kategorie erytrocytů
Krystaly monohydrátu oxalátu vápenatého vedle erytrocytů
Krystaly monohydrátu oxalátu vápenatého vedle erytrocytů

Postupný vývoj patologických válců

Výjimečně lze v jednom nálezu vedle sebe pozorovat všechna vývojová stádia válců.

Buněčný válec
Buněčný válec
Přechodné stádium válce z buněčného na granulovaný (zvětšeno 600×)
Přechodné stádium válce z buněčného na granulovaný (zvětšeno 600×)
Přechodné stádium válce z buněčného na granulovaný
Přechodné stádium válce z buněčného na granulovaný
Granulovaný válec
Granulovaný válec
 
Přechodné stádium válce z granulovaného na voskový a voskový válec
Přechodné stádium válce z granulovaného na voskový a voskový válec
Voskový válec
Voskový válec

Nálezy u diagnózy nefrotický syndrom

Tukové částice ve vzorku moči považujeme za výjimečný a závažný nález. Uvedené elementy byly nalezeny u pacienta s nefrotickým syndromem.

Hyalinní válce s tukovými kapénkami a tukový válec (šipka)
Hyalinní válce s tukovými kapénkami a tukový válec (šipka)
Makrofágy s tukovými kapénkami
Makrofágy s tukovými kapénkami
 
Hyalinní válec s tukovými kapénkami
Hyalinní válec s tukovými kapénkami
Plochá epitelie a makrofág s tukovými kapénkami
Plochá epitelie a makrofág s tukovými kapénkami
Tukový válec a tukové kapénky
Tukový válec a tukové kapénky

Elementy v hypotonické moči

V hypotonické moči pacienta s akutním zánětem močového měchýře byly po úmyslném zavodňování nalezeny „třpytivé buňky“ – neutrofilní granulocyty vykazující Brownův pohyb cytoplazmatických granul. U některých buněk došlo k prasknutí buněčné membrány a částečnému vylití cytoplasmy. Takovým buňkám se někdy říká „okřídlené leukocyty“.

Vedle leukocytů jsou na fotografiích zachyceny také nafouklé erytrocyty, které se jim velikostí vyrovnají. Na automatickém analyzátoru iQ 200 byly některé z těchto erytrocytů vzhledem k jejich velikosti nesprávně zařazeny do kategorie leukocyty.

Leukocyty (třpytivé buňky) a erytrocyty zařazené v kategoii leukocytů
Leukocyty (třpytivé buňky) a erytrocyty zařazené v kategoii leukocytů
Leukocyty (třpytivé buňky) vedle erytrocytu
Leukocyty (třpytivé buňky) vedle erytrocytu
Leukocyty (třpytivé buňky) vedle erytrocytu
Leukocyty (třpytivé buňky) vedle erytrocytu

Obtížně rozlišitelné kulaté částice

Při automatické mikroskopické analýze může dojít k nálezu útvarů připomínající velké černé koule. Takovéto útvary mívají různý původ. Většinou se jedná o některý druh krystalů, případně o méně obvyklé buňky. K identifikaci využijeme chemické vyšetření diagnostickými proužky a mikroskopii barveného sedimentu.

Kyselina močová
Kyselina močová
Krystaly bilirubinu
Krystaly bilirubinu
Močan amonný
Močan amonný
Makrofág s tukovými kapénkami
Makrofág s tukovými kapénkami

Vzorek kontaminovaný stolicí

Při analýze moče na přístroji IQ 200 se v kategorii dlaždicové epitelie mezi skutečnými epiteliemi objevily tmavé nepravidelné útvary. Z následného vyšetření pod mikroskopem vyplynulo, že se jedná o částečky stolice. Ke kontaminaci moče stolicí může vzácně dojít např. u pacientů s píštělí do močového měchýře.

Stolice (tmavé útvary) zařazená mezi epiteliemi
Stolice (tmavé útvary) zařazená mezi epiteliemi
Kousky stolice (hnědé útvary) mezi dlaždicovými epiteliemi
Kousky stolice (hnědé útvary) mezi dlaždicovými epiteliemi
Kousky stolice
Kousky stolice

Intracelulární bakterie

U pacientů s infekcí močových cest je možné pozorovat bakterie uvnitř epitelií pocházejících z močového měchýře. Nejčastěji se jedná o E. coli. Při nedostatečné antibiotické léčbě mohou zůstat bakterie uvnitř buňky i v případech, kdy vně buňky již vymizely.

Bakterie uvnitř dlaždicové a přechodné epitelie
Bakterie uvnitř dlaždicové a přechodné epitelie

Atypické buňky

Při mikroskopické analýze moči se mohou čas od času objevit atypické buňky. V uvedeném případě se patrně jednalo o buňky epiteliálního původu různých tvarů a velikostí s větším počtem jader. Na nález je vhodné upozornit ordinujícího lékaře. U pacienta byl diagnostikován karcinom močového měchýře.

Atypické buňky
Atypické buňky