Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Leukocyty

Zdaleka nejčastější podkategorie leukocytů v moči jsou neutrofilní granulocyty. Jedná se o kulaté buňky o velikosti 10–12 µm se segmentovaným granulovaným jádrem uprostřed. Přítomnost granulocytů je typická pro bakteriální záněty močových cest nebo ledvin. Detekce pomocí diagnostického proužku je založena na reakci s esterázou granulocytů. V barevném sedimentu se jádro granulocytů chová dle stavu, v jakém se buňky nachází – leukocyty s nepoškozenou cytoplasmatickou membránou mají neobarvené jádro, poškozené buňky výrazně modré jádro a rozpadající se granulocyty jádro neobarvené

Ojediněle je možné v moči nalézt jiný typ leukocytů, a sice lymfocyty, které po transplantaci ledvin ve větším množství ukazují na rejekci ledviny (mají kulaté jádro vyplňující téměř celou buňku), monocyty (s jádrem jako podkova či fazole) a aktivované monocyty neboli makrofágy. Reagenční zóna na diagnostickém proužku lymfocyty ani monocyty nedetekuje.

Makrofágy

Makrofág je buňka hrající důležitou roli v imunitní reakci. Její základní funkcí je fagocytóza. Patří mezi mononukleáry, tedy buňky s jedním nesegmentovaným jádrem. Makrofágy vznikají ve tkáních přeměnou monocytů. Jsou větší, mají zvýšený počet lysozomů a vakuolizovanou cytoplazmu. V moči se vyskytují makrofágy, v jejichž cytoplasmě jsou vidět pohlcené erytrocyty (erytrofágy), tukové kapénky (lipofágy) nebo krystaly.

Třpytivé buňky

U neutrofilních granulocytů v hypotonické moči může být uvnitř buňky vidět Brownův pohyb zbytků organel. Těmto leukocytům se říká „třpytivé buňky“. V některých případech u nich může dojít k prasknutí buněčné stěny a částečnému vylití cytoplazmy. Nález se může objevit např. u pacientů s intersticiální nefritidou.

Barvený preparát

Leukocyty (granulocyty)
Leukocyty (granulocyty)
Leukocyty (granulocyty)
Leukocyty (granulocyty)
Granulocyty – třpytivé buňky
Granulocyty – třpytivé buňky
Leukocyt (lymfocyt)
Leukocyt (lymfocyt)
Monocyty (oranžové šipky) a aktivované monocyty (modré šipky)
Monocyty (oranžové šipky) a aktivované monocyty (modré šipky)
Leukocyty (lymfocyty – šipky)
Leukocyty (lymfocyty – šipky)
 
Leukocyty (monocyty) zvětšeno 1000×
Leukocyty (monocyty) zvětšeno 1000×
Leukocyty včetně makrofágu s fagocytovanými bakteriemi (šipka)
Leukocyty včetně makrofágu s fagocytovanými bakteriemi (šipka)

Nebarvený preparát

Leukocyty
Leukocyty
Shluk leukocytů
Shluk leukocytů
Granulocyty – třpytivé buňky
Granulocyty – třpytivé buňky
Leukocyty včetně makrofágů (šipky)
Leukocyty včetně makrofágů (šipky)

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Leukocyty (granulocyty)
Leukocyty (granulocyty)
Leukocyty (monocyty a granulocyty)
Leukocyty (monocyty a granulocyty)
Leukocyty (lymfocyty)
Leukocyty (lymfocyty)
Makrofágy
Makrofágy