Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Epitelie

Vnější nebo vnitřní povrch organizmu je kryt epitelem. Epitelové buňky se mohou dostávat do moče.

Dlaždicové epitelie

Dlaždicové epitelie jsou velké nepravidelné buňky s dobře viditelným jádrem uprostřed. Pochází z uretry a vagíny. Jedná se o velmi častý nález s minimálním klinickým významem.

Barvený preparát

Dlaždicové epitelie
Dlaždicové epitelie
Dlaždicové epitelie
Dlaždicové epitelie

Nebarvený preparát

Dlaždicové epitelie
Dlaždicové epitelie
Dlaždicové epitelie
Dlaždicové epitelie

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Dlaždicové epitelie
Dlaždicové epitelie
Dlaždicové epitelie
Dlaždicové epitelie

Buňky přechodného epitelu

Buňky přechodného epitelu mají různý tvar a velikost dle jejich původu. Nejčastěji se jedná o kulaté buňky menší než dlaždicové epitelie s jádrem uprostřed, pocházející z močového měchýře nebo proximální části uretry u mužů. Pokud jsou z hlubších vrstev epitelu a z blízkosti ledvinné pánvičky, jsou menší a kulatější.

Menší počet kulatých buněk přechodného epitelu může být normální, velké množství svědčí pro infekci vývodových cest močových.

Mezi buňky přechodného epitelu patří dále buňky „ocasaté“, pocházející z hlubokých vrstev močového měchýře. Rovněž dvojjaderné epitelie se řadí k buňkám přechodného epitelu. S větším množstvím dvojjaderných buněk nebo buněk s velkým nepravidelným jádrem se setkáváme v moči pacientů s uroteliálními karcinomy.

Barvený preparát

Buňky přechodného epitelu
Buňky přechodného epitelu
Dvojjaderná buňka přechodného epitelu
Dvojjaderná buňka přechodného epitelu
Ocasaté buňky přechodného epitelu
Ocasaté buňky přechodného epitelu

Nebarvený preparát

Buňky přechodného epitelu
Buňky přechodného epitelu
Dvojjaderná buňka přechodného epitelu
Dvojjaderná buňka přechodného epitelu
Ocasatá buňka přechodného epitelu
Ocasatá buňka přechodného epitelu

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Buňky přechodného epitelu
Buňky přechodného epitelu
Ocasaté buňky přechodného epitelu včetně několika dvojjaderných
Ocasaté buňky přechodného epitelu včetně několika dvojjaderných
Ocasaté buňky přechodného epitelu
Ocasaté buňky přechodného epitelu

Renální tubulární epitelie

Renální tubulární epitelie jsou polyedrické buňky s nesegmentovaným excentrickým jádrem. Mezi epiteliemi jsou nejmenší, asi dvakrát větší než granulocyty. Renální tubulární epitelie neabsorbují vodu, ale zachovávají polyedrický tvar. Proximální tubulární epitelie díky granularitě mohou v některých případech připomínat malé granulované válce či jejich fragmenty. Renální tubulární epitelie představují významný nález při akutní tubulární nekróze, virové infekci nebo lékové toxicitě či toxicitě z těžkých kovů.

Fragmenty renálních epiteliálních buněk představují uskupení několika renálních epitelií pocházejících ze sběrných kanálků. Jejich výskyt v moči je považován za velmi závažný nález indikující silné poškození renálních tubulů.

Barvený preparát

Renální tubulární epitelie
Renální tubulární epitelie
Renální tubulární epitelie
Renální tubulární epitelie
Renální tubulární epitelie
Renální tubulární epitelie
Renální tubulární epitelie
Renální tubulární epitelie
Fragment z renálních tubulárních epitelií
Fragment z renálních tubulárních epitelií

Nebarvený preparát

Renální tubulární epitelie
Renální tubulární epitelie
Renální tubulární epitelie pravděpodobně z proximálních tubulárních buněk
Renální tubulární epitelie pravděpodobně z proximálních tubulárních buněk
Fragmenty z renálních tubulárních epitelií
Fragmenty z renálních tubulárních epitelií

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Renální tubulární epitelie
Renální tubulární epitelie
Renální tubulární epitelie
Renální tubulární epitelie