Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Mikroskopické vyšetření moče

Mikroskopické vyšetření moče

K základním biochemickým vyšetřením patří semikvantitativní analýza moče. Skládá se z chemického stanovení pomocí diagnostických proužků a morfologického vyšetření. Obě metodiky se doplňují, pomáhají usnadnit určování nálezu a jejich výsledky by měly korespondovat. Močová analýza se provádí z jednorázové moči, nejlépe druhé ranní. Vyšetření je třeba provést do jedné hodiny po odběru.

Kompletní močová analýza je v dnešní době převážně automatizována. Manuální mikroskopie pak slouží k objasnění či potvrzení nejasných a diskrepantních nálezů.

Pro manuální mikroskopii se připravuje močový sediment: nativní moč se odstředí při 2000 otáček/min. a supernatant se odlije tak, aby se pracovalo s 10× zakoncentrovanou močí.

Pro lepší rozeznatelnost některých elementů se močový sediment může obarvit. Používá se standardizovaná barvící procedura tvz. supravitální barvení dle Sternheimera. Procedura pracuje s dvojsložkovou barvou (alciánová modř a červeň pyronin-B 1:1), která se přidává k močovému sedimentu v poměru 1:10.

V následující databázi jsou uvedeny fotografie jednotlivých elementů ve třech variantách:

  1. Mikroskopický nález barveného sedimentu (10× zakoncentrovaná moč při 400× zvětšení obarvená dle Sternheimera)
  2. Mikroskopický nález nativního sedimentu (10× zakoncentrovaná moč při 400× zvětšení)
  3. Nálezy z přístroje iQ 200 (Iris). Pro zobrazení varianty webu se snímky z analyzátoru FUS-2000 (DIRUI) přejděte zde.

Seznam kapitol


Ke stažení

V následujících odkazech je tato databáze zpracována do formy vhodné ke stažení a tisku.
Ve výřezech jsou vybrané elementy zvětšeny pro lepší rozlišení.

Varianta se snímky z analyzátoru iQ 200 (Iris)

Varianta se snímky z analyzátoru FUS-2000 (DIRUI)


Autoři publikace

RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D. RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.
Katedra laboratorních metod, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Brno

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Ondřej Wiewiorka Mgr. Ondřej Wiewiorka
Ústav biochemie – Chemická sekce
Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Brno

Osobní stránka v IS MU
MUDr. Jana Tůmová MUDr. Jana Tůmová
Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Brno

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)
Výběr preparátů
Kolektiv pracovníků Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Brno

Tiráž

Mikroskopické vyšetření moče

Multimediální elektronický výukový materiál

Beňovská, Miroslava | Wiewiorka, Ondřej | Tůmová, Jana (autentizováno)

3., aktualizované vydání
První vydání v roce 2014

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2016

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2014–2016

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2014–2016 Masarykova univerzita