Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Válce

Tyto útvary vznikají v tubulech ledvin precipitací Tamm–Horsfallova glykoproteinu, který je sekretován z renálních tubulárních buněk. Jejich tvorbu podporuje kyselejší pH, větší koncentrace plazmatických bílkovin, dehydratace organizmu a náročná fyzická aktivita. Kopírují tvar tubulu, mají definovanou vnější linii, paralelní strany a zakulacené konce.

Rozeznáváme válce hyalinní, buněčné, granulované, voskové, tukové, bakteriální a směsné. Kromě výskytu malého počtu válců hyalinních jsou všechny válce považovány za patologický nález. Válec je klasifikován jako buněčný či granulovaný, představují-li buňky či granula více než třetinu objemu. V ostatních případech se nazývá hyalinní. Dle délky setrvání válce v tubulu ledvin může válec procházet postupným vývojem: buněčný válec → granulovaný válec → voskový válec

Hyalinní válce

Hyalinní válce jsou tvořeny Tamm-Horsfallovým glykoproteinem. V nativním preparátu jsou díky jejich složení velmi špatně viditelné.

Barvený preparát

Hyalinní válec
Hyalinní válec
Hyalinní válce
Hyalinní válce

Nebarvený preparát

Hyalinní válec
Hyalinní válec
Hyalinní válec
Hyalinní válec

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Hyalinní válce
Hyalinní válce
Hyalinní válce
Hyalinní válce

Buněčné válce

Buněčné válce jsou tvořeny buňkami, které se mohou vyskytovat v renálních tubulech (leukocyty, erytrocyty a renální tubulární epitelie). Nahromaděné buňky jsou uloženy v proteinové matrici. Rozeznáváme válce leukocytární, erytrocytární a válce z renálních tubulárních epitelií. V některých případech je nemožné určit buňky ve válci. Potom je válec klasifikován pouze jako buněčný.

Barvený preparát

Erytrocytární válec
Erytrocytární válec
Hyalinní válec s erytrocyty
Hyalinní válec s erytrocyty
Leukocytární válec
Leukocytární válec
Hyalinní válec s leukocyty uvnitř
Hyalinní válec s leukocyty uvnitř
Válec z renálních tubulárních epitelií
Válec z renálních tubulárních epitelií
Válce z renálních tubulárních epitelií
Válce z renálních tubulárních epitelií

Nebarvený preparát

Erytrocytární válec
Erytrocytární válec
Leukocytární válec
Leukocytární válec
Válec z renálních tubulárních epitelií
Válec z renálních tubulárních epitelií
Válec z renálních tubulárních epitelií
Válec z renálních tubulárních epitelií

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Erytrocytární válec
Erytrocytární válec
Leukocytární válec
Leukocytární válec
Válce z renálních tubulárních epitelií
Válce z renálních tubulárních epitelií
Válce z renálních tubulárních epitelií
Válce z renálních tubulárních epitelií

Granulované válce

Granula uvnitř těchto válců vznikají po rozbití membrány buněk ve válci či tubulech. Granulované válce se mohou vyskytovat od hrubě granulovaných se zbytky buněk až po velmi jemně granulované, které začínají voskovatět. Malý počet se může vyskytovat po intenzivní fyzické aktivitě (u otužilců). Větší počet je silně patologický.

Barvený preparát

Granulovaný válec
Granulovaný válec
Granulovaný válec
Granulovaný válec

Nebarvený preparát

Granulovaný válec
Granulovaný válec
Granulovaný válec
Granulovaný válec

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Granulované válce fotografie z přístroje iQ 200)
Granulované válce
Granulované válce
Granulované válce

Voskové válce

Jedná se o nejzávažnější typ válců. Objevují se při chronickém onemocnění ledvin a říká se jim válce renálního selhání. Mají homogenní strukturu, nepravidelné zlomené konce a jsou nejširší. Často jsou nesourodé, částečně tvořené válcem granulovaným. Vypovídají o poškození tubulů.

Barvený preparát

Voskový válec
Voskový válec
Voskový válec
Voskový válec

Nebarvený preparát

Voskový válec
Voskový válec
Voskový válec
Voskový válec

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Voskové válce
Voskové válce
Voskové válce
Voskové válce

Tukové válce

Tukové válce obsahují v proteinové matrici tukové kapénky. Vyskytují se v moči při renální insuficienci, nefrotickém syndromu, u diabetiků a po intoxikaci rtutí.

Barvený preparát

Tukové válce
Tukové válce

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Tukové válce
Tukové válce

Bakteriální válce

Bakteriální válce jsou válce tvořené proteinovou matricí s bakteriemi. Mohou se vyskytnout při pyelonefritidě a intersticiální bakteriální nefritidě. Jejich výskyt bývá doprovázen bakteriurií, leukocyty a leukocytárními válci. Nález bakteriálních válců je v současnosti díky běžnému používání antibiotik a také jejich křehkosti extrémně vzácný.

Barvený preparát

Bakteriální válec
Bakteriální válec
Bakteriální válec
Bakteriální válec
Bakteriální válec
Bakteriální válec

Nebarvený preparát

Bakteriální válec
Bakteriální válec

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Bakteriální válce
Bakteriální válce

Pseudoválce

Pseudoválce jsou agregované struktury vznikající z materiálů obsažených v moči, které tvarem připomínají válce. Nemají diagnostický význam. Vznikají z vláken hlenu, z leukocytů nebo krystalů zachycených v hlenu či z nahromaděných dlaždicových epitelií. Do této kategorie nepatří artefakty.

Barvený preparát

Pseudoválce – hlen
Pseudoválce – hlen
Pseudoválec – shluk leukocytů
Pseudoválec – shluk leukocytů
Pseudoválec – krystaly bilirubinu
Pseudoválec – krystaly bilirubinu

Nebarvený preparát

Pseudoválec – krystaly močanu amonného (šipka)
Pseudoválec – krystaly močanu amonného (šipka)

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Pseudoválce – hlen
Pseudoválce – hlen
Pseudoválce – fosfátová drť
Pseudoválce – fosfátová drť