Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Krystaly

Přítomnost krystalů a amorfní drti v moči není považována za významný klinický nález. Oba parametry jsou však určovány a jejich množství hodnoceno. Krystaly mohou mít nejrůznější krystalovou strukturu a vyskytují se v mnoha formách. Při jejich hodnocení se využívá pH moče. Přesto je jejich rozlišení někdy obtížné. V nálezu pak mohou být klasifikovány pouze jako krystaly bez další specifikace.

V moči se nejčastěji nachází krystaly oxalátů a kyseliny močové (kyselá moč) nebo fosfátů (alkalická moč), výjimečně pak krystaly bilirubinu, cystinu, leucinu, tyrosinu nebo krystaly lékové.

Amorfní drť (mikrokrystaly) je dvojího typu – amorfní uráty v kyselé moči a amorfní fosfáty v moči alkalické.

Oxaláty

Barvený preparát

Dihydrát oxalátu vápenatého (psaníčka)
Dihydrát oxalátu vápenatého (psaníčka)
Monohydrát oxalátu vápenatého (piškotky)
Monohydrát oxalátu vápenatého (piškotky)

Nebarvený preparát

Monohydrát a dihydrát oxalátu vápenatého
Monohydrát a dihydrát oxalátu vápenatého
Monohydrát a dihydrát oxalátu vápenatého
Monohydrát a dihydrát oxalátu vápenatého

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Dihydrát oxalátu vápenatého (psaníčka)
Dihydrát oxalátu vápenatého (psaníčka)
Monohydrát a dihydrát oxalátu vápenatého
Monohydrát a dihydrát oxalátu vápenatého

Kyselina močová

Různé formy krystalů kyseliny močové.

Barvený preparát

Kyselina močová (citrónky)
Kyselina močová (citrónky)
Kyselina močová (barel)
Kyselina močová (barel)
Kyselina močová (jehličky)
Kyselina močová (jehličky)
Kyselina močová
Kyselina močová

Nebarvený preparát

Kyselina močová (citrónky)
Kyselina močová (citrónky)
Kyselina močová (barely)
Kyselina močová (barely)
Kyselina močová (jehličky)
Kyselina močová (jehličky)
Kyselina močová
Kyselina močová

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Kyselina močová (citrónky)
Kyselina močová (citrónky)
Kyselina močová
Kyselina močová
Kyselina močová (jehličky)
Kyselina močová (jehličky)
Kyselina močová
Kyselina močová

Močan amonný

Barvený preparát

Močan amonný
Močan amonný
Močan amonný
Močan amonný

Nebarvený preparát

Močan amonný
Močan amonný

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Močan amonný
Močan amonný
Močan amonný
Močan amonný

Tripelfosfát

Krystaly fosforečnanu hořečnato-amonného (tripelfosfáty).

Barvený preparát

Tripelfosfát (rakvičky)
Tripelfosfát (rakvičky)
Tripelfosfát
Tripelfosfát
Krystal tripelfosfátu
Krystal tripelfosfátu
Tripelfosfát (šipky)
Tripelfosfát (šipky)

Nebarvený preparát

Tripelfosfát (rakvičky)
Tripelfosfát (rakvičky)
Tripelfosfát
Tripelfosfát
Tripelfosfát
Tripelfosfát
Tripelfosfát (šipky)
Tripelfosfát (šipky)

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Tripelfosfát (rakvičky)
Tripelfosfát (rakvičky)
Tripelfosfát
Tripelfosfát
Tripelfosfát
Tripelfosfát
Tripelfosfát
Tripelfosfát
Masivní krystaly tripelfosfátu
Masivní krystaly tripelfosfátu

Fosforečnan vápenatý

Identifikaci krystalů fosforečnanu vápenatého lze potvrdit pomocí polarizační mikroskopie. Na rozdíl od krystalů kyseliny močové nestáčí rovinu polarizovaného světla.

Barvený preparát

Fosforečnan vápenatý
Fosforečnan vápenatý
Jehlicovité krystaly a hvězdicové drůzy fosforečnanu vápenatého
Jehlicovité krystaly a hvězdicové drůzy fosforečnanu vápenatého
Fosforečnan vápenatý
Fosforečnan vápenatý

Nebarvený preparát

Fosforečnan vápenatý
Fosforečnan vápenatý
Jehlicovité krystaly a hvězdicové drůzy fosforečnanu vápenatého
Jehlicovité krystaly a hvězdicové drůzy fosforečnanu vápenatého
Fosforečnan vápenatý
Fosforečnan vápenatý

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Fosforečnan vápenatý
Fosforečnan vápenatý
Jehlicovité krystaly a hvězdicové drůzy fosforečnanu vápenatého
Jehlicovité krystaly a hvězdicové drůzy fosforečnanu vápenatého

Bilirubin

Barvený preparát

Bilirubin
Bilirubin
Bilirubin
Bilirubin

Nebarvený preparát

Bilirubin
Bilirubin
Bilirubin
Bilirubin

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Bilirubin
Bilirubin
Bilirubin
Bilirubin

Cystin

Barvený preparát

Cystin
Cystin
Cystin
Cystin

Nebarvený preparát

Cystin
Cystin
Cystin
Cystin

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Cystin
Cystin
Cystin
Cystin

Amorfní drť

Barvený preparát

Amorfní drť
Amorfní drť
Amorfní drť
Amorfní drť

Nebarvený preparát

Amorfní drť
Amorfní drť
Amorfní drť
Amorfní drť

Fotografie z přístroje iQ 200, IRIS

Amorfní drť
Amorfní drť
Amorfní drť
Amorfní drť