Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Podávání léků ve zdravotnických zařízeních

 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
 • v dokumentaci důsledná preskripce (předepsání) lékařem (lék, množství, způsob a čas podání)
 • plnění ordinace lékaře (NLZP dle kompetencí – vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků)

Skladování léků

 • originální balení s viditelným datem exspirace
 • teplota: pokojová (15–25°C), v chladu (8–15°C), v lednici (2–8°C), mrazicí box (-15°C a méně); kontrola teploty 1krát/denně (evidovat zápisem)
 • příruční lékárna
  • zamykat (klíč uložen na bezpečném místě), nenechávat volně bez dozoru zdravotníka; lékárna NE blízko ústředního topení, NE přímý sluneční svit
  • uložení léků – dle způsobu použití (samostatně na zevní použití, injekční formy, tablety, antibiotika, látky se zvýšeným rizikem) a řazení dle abecedy
  • návykové látky a opiáty – zvláštní režim, uložení samostatně v trezorutrezoru, evidence a dokumentacedokumentace

Zásady podávání léku

 • správný lék
 • správná dávka
 • správný způsob podání
 • správný čas
 • správný pacient
 • Identifikace pacienta: JAK SE JMENUJETE? (Kdy jste se narodil/a? při shodě jmen) nebo dle identifikačního náramku pacienta
 • Identifikace léku – název, dávka léku (v jedné tabletě, v jedné ampulce apod.), způsob aplikace, porovnat s dokumentací, kontrola exspirace. NEOZNAČENÝ LÉK NEPODÁVAT!
 • Podat pacientovi informace.
 • Zajistit pacientovi polohu před užitím či aplikací léku.
 • Zkontrolovat, zda pacient lék užil.
 • Provést záznam o podání léku (dokumentace, evidence návykových látek a opiátů).
 • Vyhodnotit reakci na lék na základě ústní informace a pozorování, provést záznam do dokumentace.
 • Dojde-li k chybě, IHNED HLÁSIT LÉKAŘI!
Pomůcky na podávání léků

Pomůcky na podávání léků

Pomůcky na podávání léků

Pomůcky na podávání léků

Označení magistralit
(léčiva připravená v lékárně)

Označení specialit
(hromadně vyráběná léčiva)

 • dle způsobu použití
  • bílábílá – vnitřní užití
  • červenáčervená – vnější použití
  • černá + bílé písmo + lebka = jed
  • zelená – veterinaria
 • název + forma (mast, roztok, kapsle)
 • datum přípravy
 • označení lékárny
 • expirace
 • název, forma léku
 • chemické složení a síla léku
  • FORTE = silný
  • BIFORTE = 2krát silný
  • MITTE = slabý
  • RETARD = prodloužený účinek
  • DUPLEX = dvojitý účinek
 • expirační doba:
  • přímé uvedení
  • měsíc/rok → do kdy je lék použitelný (např. 12/2016 → do 31. prosince 2016)
 • informace k indikaci, dávkování, aplikaci a skladování
 • údaje o výrobci
 • doplňující informace (komu je určeno)
  • pro adultis = pro dospělé
  • pro infantibus = pro děti
Ukázky označení léků (1)

Ukázky označení léků (1)

Ukázky označení léků (1)

Ukázky označení léků (1)

Ukázky označení léků (2)

Ukázky označení léků (2)

Ukázky označení léků (2)

Ukázky označení léků (2)

Ukázky označení léků (3 – expirace léků)

Ukázky označení léků (3 – expirace léků)

Ukázky označení léků (3 – expirace léků)

Ukázky označení léků (3 – expirace léků)

Perorální aplikace

 • podávání léku ústy, nejčastější forma
 • kontraindikace – zvracení, bezvědomí, neschopnost polykat, před vyšetřením GIT, pokud pacient nesmí přijímat ústy (nic per os)
 • nástup účinku do 20–30 minut po podání
 • sublingvální podání léku (pod jazyk) – účinek za 1 minutu
 • Zásady
  • při půlení léků používat půlič léků (snažit se používat gramáž léku, která odpovídá ordinaci lékaře a vyhnout se nutnosti půlení léku), kapsle a dražé se nesmí půlit
  • léky mimo originální obal, blistr nelze použít

Per rectum aplikace

 • podání léku do konečníku
 • nástup účinku do 15 minut po podání
 • po zavedení čípku klidový režim 15–30 min. (prevence vypadnutí čípku)
 • účinek – lokální (podpora defekace); celkový (antipyretika, analgetika, antiemetika, kortikoidy…)
 • formy léku – čípky, masti, roztoky
 • výhody – nedráždí horní GIT, dobré vstřebávání, vyšší koncentrace léku v krevním řečišti (krev z konečníku již neprochází játry)
 • kontraindikace – průjem, krvácení z konečníku, amputace rekta
Pomůcky k aplikaci čípku per rectum

Pomůcky k aplikaci čípku per rectum

Pomůcky k aplikaci čípku per rectum

Pomůcky k aplikaci čípku per rectum

Per vaginam aplikace

 • podání léku do pochvy
 • nástup účinku do 15 minut po podání
 • formy léku – poševní globule, léčebné roztoky, vaginální tablety, krémy, čípky, pěna
 • irigace (výplach) pochvy – účel: dezinfekční před operací, léčebný při zánětech
 • kontraindikace – menstruace

Aplikace do oka

 • podávání léku do oka (oftalmika)
 • podávání léku do obou očí = ODS (oculus dexter et sinister), podávání do pravého oka = OD (oculus dexter), podávání do levého oka = OS (oculus sinister)
 • účel – instilace (vpravení kapek, masti, roztoku), irigace (výplach spojivkového vaku)
 • účinek – lokální
 • Zásady
  • individualizované (označit, lék pouze pro 1 osobu)
  • expirace od otevření 1 měsíc (nutno vyznačit na obalu při otevření)
  • aplikační část se nesmí dotknout oka/řas (palpebrální = víčkový reflex, korneální = rohovkový reflex)
  • odstup 10 minut mezi jednotlivými aplikacemi, nejprve aplikovat kapky pak masti, při aplikaci masti myslet na bezpečnost (rozostřené vidění)
  • při aplikaci do jednoho oka zabránit stékání do druhého oka
 • rozkapávání očí – aplikace mydriatik (rozšiřující zornici) 30 minut před vyšetřením očního pozadí; nesmí se podat osobě s glaukomem (zeleným zákalem, hrozí glaukomový záchvat); po vyšetření jsou oči citlivé, vidění je rozostřené, chránit oči slunečními brýlemi, nelze řídit motorové vozidlo
Aplikace léku do oka
Aplikace léku do oka

Aplikace do ucha

 • účel – instilace (vpravení kapek, masti, roztoku do zvukovodu), irigace (odstranění cerumenu – ušního mazu)
 • účinek – lokální
 • Zásady
  • fixace hlavy (prevence poranění zvukovodu)
  • léčiva a roztoky musí mít pokojovou teplotu

Aplikace do nosu

 • účel – instilace (vpravení kapek, masti, roztoku, želatinové houby k zastavení krvácení/Gelaspon), irigace (Rhino Horn/konvička na výplach nosu)
 • účinek – lokální, nástup účinku do 1–2 minuty po podání
 • Zásady
  • čistý nos (vysmrkat)
  • fixace hlavy (prevence poranění)
  • výplachy provádět vlažnou tekutinou

Inhalace

 • vdechování léčebných látek do dýchacích cest ve formě páry nebo plynu, velikost částic ovlivňuje průnik do jednotlivých částí dýchacích cest
 • účel – uvolnění svalstva průdušek, uvolnění hlenu, snížení/zvýšení sekrece sliznice, dezinfekce sliznice
 • druhy – klimatická (přirozená), umělá (stlačený plyn)
 • nástup účinku do 2–3 minut po podání
 • pomůcky – inhalátory (kompresorové, ultrazvukové), ruční (kapesní inhalátor)
 • Zásady
  • nalačno (s odstupem 2 hodin po jídle; neplatí pro léky užívané u astmatu a stenokardií, kdy je potřebná okamžitá úleva od potíží)
  • poloha Ortopnoická (Fowlerova u pacienta na lůžku)
  • vhodná pomůcka a její velikost (maska, náustek, AeroChamber)
  • při kombinované ordinaci bronchodilatancií a kortikoidů podat nejprve bronchodilatancia
  • po kortikoidech se vyplachují ústa vodou (prevence sooru – moučnivky)
  • u ručních inhalátorů vždy důsledná edukace – důvod a správnost aplikace (rty obepnout ústí inhalátoru, koordinace stisknutí aplikátoru ručního inhalátoru a nádech/vdechnutí pacienta, zadržet dech, poté výdech), u dětí používat masku (Opti/AeroChamber aj.)
  • bezpečná vzdálenost stolních inhalátorů a vhodná teplota páry (dle ordinace lékaře a účelu inhalace)
Inhalace léku u dítěte přes masku (OptiChamber)
Inhalace léku u dítěte přes masku (OptiChamber)
Použití ručního inhalátoru u dítěte
Použití ručního inhalátoru u dítěte
Použití ručního inhalátoru u dospělého – typ diskhaler (prášek k inhalaci)
Použití ručního inhalátoru u dospělého – typ diskhaler (prášek k inhalaci)
Použití ručního inhalátoru u dospělého – typ turbuhaler (prášek k inhalaci)
Použití ručního inhalátoru u dospělého – typ turbuhaler (prášek k inhalaci)
Použití ručního inhalátoru u dospělého – aerosol k inhalaci
Použití ručního inhalátoru u dospělého – aerosol k inhalaci

Parenterální aplikace léků

 • vpravení sterilního roztoku do organismu
 • účel – preventivní, diagnostický, terapeutický
 • při přípravě léků k parenterálnímu podání zvážit použití rukavic zejména u přípravy antibiotik a biologické léčbě
 • Dezinfekce hrdla ampulky

  Dezinfekce hrdla ampulky

  Nasávání léku z ampulky

  Nasávání léku z ampulky

  Nasávání léku z lahvičky

  Nasávání léku z lahvičky

Intrakutánní (intradermální) injekce i.d.

 • Účel
  • diagnostický (tuberkulinové nebo alergologické testy)
  • profylaktický (aktivní vakcinace při očkování proti TBC)
  • terapeutický (symptomatická léčba vakcínou)
 • malé množství léku (0,1–0,2 ml a méně)
 • pověřená osoba – lékař
 • Místa pro aplikaci
  • vnější a vnitřní strana předloktí
  • oblast ramen v oblasti musculus deltoideus
  • přední strana hrudníku – musculus pectoralis maior
  • záda v oblasti lopatek – nad musculus trapezius
  • vnější strana stehen v oblasti musculus quadriceps femoris
 • způsob aplikace: 15° úhel vpichu (vznik bělavého pupenu = správný způsob aplikace)

Subkutánní injekce s.c.

 • terapeutický účel (aplikace léčebného roztoku do 2 ml)
 • nejčastější léčiva – insulin (1insulin, 2insulin, 3insulin), heparin
 • nástup účinku 10–20 minut (do ½ hodiny)
 • nejrychleji se léčiva vstřebávají z oblasti břicha
 • Místa pro aplikaci
  • břicho kolem pupku, ve vzdálenosti cca 5 cm od pupku (musculus rectus abdominis)
   • nejčastěji aplikace inzulínu a nízkomolekulárních heparinů
   • krátká jehla cca do 1,5 cm, kožní řasa dle délky jehly
   • nelze podávat těhotným ženám a osobám s pevnou svalovou hmotou (prevence zakrvácení do svalu)
   • Místo aplikace s. c. injekce do břicha
    Místo aplikace s. c. injekce do břicha
  • zevní střední třetina paže (musculus biceps brachii)
  • oblast hýždí – dorzogluteální (musculus gluteus medius)
  • zevní střední třetina stehna (musculus quadriceps femoris)
 • Způsoby aplikace
  • v závislosti na typu léčiva (nízkomolekulární heparinnízkomolekulární heparin, heparin léčiva, inzulin apod.) a stříkačkystříkačky (předvyplněná stříkačka, inzulinový stříkačka, inzulinové pero, 2 ml stříkačka s krátkou jehlou do 2,5 cm)
  • parenterální výkon, zvážit použití rukavic
 • nízkomolekulární hepariny – firemně předplněné stříkačky s vlisovanou jehlou – před aplikací nevytlačovat bublinu ze stříkačky – dezinfikovat místo vpichu – udělat kožní řasu a držet během celé aplikace – vpich kolmo, pod úhlem 90° – neaspirovat – aplikace – před vytažením počkat napočítáním do deseti/pět vteřin – vytažení – puštění řasy – přiložení čistého čtverečku – nemasírovat
  Pomůcky k aplikaci s.c. injekce – nízkomolekulární heparin

  Pomůcky k aplikaci s.c. injekce – nízkomolekulární heparin

  Pomůcky k aplikaci s.c. injekce – nízkomolekulární heparin

  Pomůcky k aplikaci s.c. injekce – nízkomolekulární heparin

  Aplikace s.c. injekce do břicha – nízkomolekulární heparin

  Aplikace s.c. injekce do břicha – nízkomolekulární heparin

  Aplikace s.c. injekce do břicha – nízkomolekulární heparin

  Aplikace s.c. injekce do břicha – nízkomolekulární heparin

 • inzulinové peroinzulinové pero – bez kožní řasy – dezinfikovat místo vpichu – vpich kolmo pod úhlem 90° – nelze aspirovat – aplikace – před vytažením počkat napočítáním do deseti/pět vteřin – přiložit čistý čtvereček – vytažení
  Aplikace s.c. injekce inzulinovým perem do břicha

  Aplikace s.c. injekce inzulinovým perem do břicha

  Aplikace s.c. injekce inzulinovým perem do břicha

  Aplikace s.c. injekce inzulinovým perem do břicha

 • inzulinka (1inzulinka, 2inzulinka), stříkačka s vlisovanou jehlou – dezinfikovat místo vpichu – kožní řasa – vpich kolmo pod úhlem 90° – pustit řasu a aspirovat – aplikace – před vytažením počkat napočítáním do deseti/pět vteřin  – přiložit čistý čtvereček – vytažení
  Aplikace s.c. injekce do břicha – inzulinka, stříkačka s vlisovanou jehlou

  Aplikace s.c. injekce do břicha – inzulinka, stříkačka s vlisovanou jehlou

  Aplikace s.c. injekce do břicha – inzulinka, stříkačka s vlisovanou jehlou

  Aplikace s.c. injekce do břicha – inzulinka, stříkačka s vlisovanou jehlou

 • heparin z lahvičky a jakákoliv jiná s.c. injekce – oranžová, modrá jehla – dezinfikovat místo vpichu – kožní řasa – vpich pod úhlem 45° – pustit řasu – aspirace – aplikace – přiložit čistý čtvereček – vytažení – nemasírovat
  Pomůcky k aplikaci s. c. injekce pomocí standardní stříkačky a jehly

  Pomůcky k aplikaci s. c. injekce pomocí standardní stříkačky a jehly

  Pomůcky k aplikaci s. c. injekce pomocí standardní stříkačky a jehly

  Pomůcky k aplikaci s. c. injekce pomocí standardní stříkačky a jehly

  Místo aplikace s. c. injekce do paže

  Místo aplikace s. c. injekce do paže

  Místo aplikace s. c. injekce do paže

  Místo aplikace s. c. injekce do paže

  Aplikace s.c. injekce do paže – standardní stříkačka a jehla

  Aplikace s.c. injekce do paže – standardní stříkačka a jehla

  Aplikace s.c. injekce do paže – standardní stříkačka a jehla

  Aplikace s.c. injekce do paže – standardní stříkačka a jehla

 • Komplikace
  • infikování místa vpichu
  • špatná technika – aplikace do cévy, aplikace do svalu, povrchní aplikace
  • nestřídá-li se místo vpichu – hypertrofie (zbytnění) podkožního pojiva, lipodystrofie (změny až vymizení podkožního tuku), atrofie (ztenčení) kůže

Intramuskulární aplikace i.m.

 • aplikace léků ve formě roztoku, suspenze nebo emulze
 • účel diagnostický, terapeutický a profylaktický (očkování)
 • objem léku 1–20 ml
 • nástup účinku 5–10 minut po podání
 • Výhody aplikace i.m. injekce
  • rychlejší vstřebávání než při s.c. aplikaci (svaly lépe prokrveny než podkoží)
  • svalová tkáň pojme více tekutiny
  • lze podat léky, které by dráždily podkoží
 • Zásady
  • správné určení místa vpichu
  • kachektický pacient – preferujeme aplikaci do stehna – podržení kožní řasy a úhel 90 (popřípadě snížit úhel vpichu, přizpůsobit délku jehly)
  • děti do tří let neaplikovat do hýždí do musculus gluteus medius/maximus (nejsou ještě vyvinuté), ale aplikace do stehna
  Pomůcky k aplikaci i.m. injekce

  Pomůcky k aplikaci i.m. injekce

  Pomůcky k aplikaci i.m. injekce

  Pomůcky k aplikaci i.m. injekce

  Intramuskulární injekce připravena k podání

  Intramuskulární injekce připravena k podání

 • Místa aplikace
  • střední hýžďový sval (musculus gluteus medius)
  • velký hýžďový sval (musculus gluteus maximus)
  • zevní střední třetina stehna (musculus quadriceps femoris) – aplikace do DK, rozdělení stehna na třetiny – místo pro aplikaci: střední zevní třetina
  • do paže – musculus deltoideusMusculus deltoideus
 • Způsob aplikace
  • parenterální výkon, použít rukavice
  • vyhmatání místa vpichu – dezinfekce místa vpichu – natáhnout kůži pacienta v místě vpichu mezi palcem a ukazováčkem – vpich pod úhlem 90° – aspirace – aplikace – přiložit čistý čtvereček – vytažení
  Místo aplikace i.m. injekce

  Místo aplikace i.m. injekce do musculus gluteus maximus, rozdělení na kvadranty – místo aplikace horní zevní kvadrant (první způsob identifikace místa aplikace)

  Místo aplikace i.m. injekce

  Místo aplikace i.m. injekce do musculus gluteus maximus, rozdělení na kvadranty – místo aplikace horní zevní kvadrant (první způsob identifikace místa aplikace)

  Místo aplikace i.m. injekce do musculus gluteus medius – 1. krok – vyhmatání hřebenu kosti kyčelní
  Místo aplikace i.m. injekce do musculus gluteus medius – 1. krok – vyhmatání hřebenu kosti kyčelní
  Místo aplikace i.m. injekce do musculus gluteus medius – 2. krok

  Místo aplikace i.m. injekce do musculus gluteus medius – 2. krok (druhý způsob identifikace místa aplikace)

  Místo aplikace i.m. injekce do musculus gluteus medius – 2. krok

  Místo aplikace i.m. injekce do musculus gluteus medius – 2. krok (druhý způsob identifikace místa aplikace)

  Místo aplikace i.m. injekce do musculus gluteus maximus – 2. krok

  Místo aplikace i.m. injekce do musculus gluteus maximus – 2. krok (druhý způsob identifikace místa aplikace)

  Místo aplikace i.m. injekce do musculus gluteus maximus – 2. krok

  Místo aplikace i.m. injekce do musculus gluteus maximus – 2. krok (druhý způsob identifikace místa aplikace)

  Místo aplikace i.m. injekce do musculus quadriceps femori (m. vastus lateralis)

  Místo aplikace i.m. injekce do musculus quadriceps femori (m. vastus lateralis)

  Místo aplikace i.m. injekce do musculus quadriceps femori (m. vastus lateralis)

  Místo aplikace i.m. injekce do musculus quadriceps femori (m. vastus lateralis)

  Aplikace i.m. injekce do m. quadriceps femoris (m. vastus lateralis)

  Aplikace i.m. injekce do m. quadriceps femoris (m. vastus lateralis)

  Aplikace i.m. injekce do m. quadriceps femoris (m. vastus lateralis)

  Aplikace i.m. injekce do m. quadriceps femoris (m. vastus lateralis)

 • Komplikace i.m. aplikace

  Chyby

  Důsledky

  Projevy

  nesprávná volba místa vpichu

  poškození nervu nebo nabodnutí cévy

  • bolest
  • mravenčení
  • ochrnutí

  použití krátké jehly

  lék se nedostane do svalu, pouze do tukové vrstvy, hrozí opouzdření a vznik abscesu

  • bolest
  • zarudnutí
  • otok
  • zvýšení TT

  porušení sterility

  vniknutí infekce, vznik zánětlivého procesu

  • bolest
  • zarudnutí
  • otok
  • zvýšení TT

  nabodnutí kosti

  ohnutí/zalomení jehly, poškození tkáně při vytahování

  • bolest

  zanesení dezinfekčního roztoku

  zánětlivý proces

  • bolest
  • zarudnutí

Intravenózní aplikace i.v.

 • nitrožilní vpravení léků formou vodných roztoků; NELZE PODAT emulze, suspenze a olejové roztoky
 • aplikuje lékař nebo sestra na základě písemného pověření, konkrétní podmínky intravenózní aplikace léčiv stanoví vnitřní předpis pracovišť
  • podle vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických a jiných odborných pracovníků, platí, že všeobecná sestra může bez odborného dohledu mimo jiné i podávat léčivé přípravky (kromě nitrožilních injekcí nebo infuzí u novorozenců a dětí do 3 let a s výjimkou radiofarmak)
 • účel diagnostický, terapeutický
 • nástup účinku okamžitý do 1 minuty
 • Místa aplikace
  • véna mediana a véna basilica v loketní jamce (véna cephalica méně často)
  • vény na předloktí a hřbetu ruky
  • véna saphena magna – před vnitřním kotníkem na dolní končetině
  • vény v temenní a temporální oblasti u kojenců
 • Zásady přípravy i.v. léku
  • léky určené k podání do žíly vždy podáváme naředěné dostačeným množstvím roztoku (20 ml) anebo podáváme jako součást infuze
  • nejčastěji užívané roztoky k ředění jsou fyziologický roztok a aqua pro injekce, 5% roztok glukózy
  • výjimečně lze některé i.v. léky podat neředěné (Furosemid)
  • při přípravě nejprve natahujeme ředící roztok, teprve poté lék
  • k ředění léku nelze použít infuzní roztok, do kterého bude lék přidán
 • Podávání i.v. léku
  • proplach periferní i centrální žilní kanyly 10 ml fyziologického roztoku vždy před a po aplikaci i.v. léku
  • délka aplikace závisí na typu podávaného léku, u přímého bolusového podání minimálně 10 minut
 • Proplach i.v. vstupu
  • PŽK (periferní žilní kanyla/katetr) 10 ml fyziologického roztoku před i po podání i.v. léku a po dokapání infuze
  • CVK (centrální venózní kanyla/katetr) 10 ml fyziologického roztoku před i po podání i.v. léku a po dokapání infuze
  • na proplach použít 10 ml fyziologického roztoku natažením do 10 ml stříkačky, kónus uzavřít sterilní jehlou nebo combi zátkou (stopper) a označit štítkem na stříkačce „proplach“ nebo FR nebo F 1/1
  • dezinfekce vstupu před rozpojením pomocí čtverečku s dezinfekcí (dodržet čas expozice)
  • u antibakteriálních filtrů dodržovat pravidlo „don´t touch“ (nedotýkat se membrány)
  • rukavice
  Pomůcky k přípravě a aplikaci i.v. injekce

  Pomůcky k přípravě a aplikaci i.v. injekce

  Pomůcky k přípravě a aplikaci i.v. injekce

  Pomůcky k přípravě a aplikaci i.v. injekce

  Lék připraven k i.v. aplikaci – bolusové podání

  Lék připraven k i.v. aplikaci – bolusové podání

  Vyhmatání místa vpichu pro i.v. aplikaci léku
  Vyhmatání místa vpichu pro i.v. aplikaci léku
  Dezinfekce místa vpichu
  Dezinfekce místa vpichu
  Zavedení jehly do žíly (1)
  Zavedení jehly do žíly (1)
  Zavedení jehly do žíly (2)
  Zavedení jehly do žíly (2) – pro ověření nabodnutí žíly aspirace krve do stříkačky, povolit turniket, pomalá aplikace léčiva
  Aplikace i.v. injekce – bolusové podání

  Aplikace i.v. injekce – bolusové podání

  Aplikace i.v. injekce – bolusové podání

  Aplikace i.v. injekce – bolusové podání

 • Komplikace
  • paravenózní podání – bolest, otok (chladivý obklad)
  • zánět žíly = flebitida (lokální reakce nebo celková katétrová sepse), tromboflebitida = zánět žil s krevní sraženou (chladivý obklad, plnění ordinací lékaře, další i.v. terapie na nepostiženou končetinu)
  • alergická reakce na dezinfekční prostředek – nedodržený čas zaschnutí (cca 30 vteřin) dezinfekčního roztoku (vpravení hrotem jehly do krevního řečiště)
  • symptom rychlého podání – pocit horka, nutkání na močení, nevolnost, tachykardie, tachypnoe (zpomalit aplikaci)
  • alergická reakce na podaný lék – silná nevolnost, tachykardie, dušnost, tachypnoe, zčervenání, svědění až známky anafylaktického šoku (okamžitě zastavit aplikaci léku, ponechat zajištěný i.v. vstup, přivolat lékaře)
  • vzduchová embolie
  • napíchnutí nervu – parestézie – mravenčení, porucha citlivosti (okamžitě přestat s aplikací léku, informovat lékaře)
  • záměna léku – nesprávný pacient, nesprávný lék (informovat lékaře)

Infuze

 • vpravení většího množství tekutin do organizmu parenterální cestou = mimo gastrointestinální trakt
 • účel – diagnostický (podání kontrastní látky), terapeutický (udržení nebo vyrovnání vodní a elektrolytové rovnováhy, dodání minerálů/vitaminů, zabezpečení energetické potřeby organismu, zajištění dostatečného objemu cirkulující tekutiny, způsob rychlého podání léků)
 • Místa aplikace
  • periferní vstupy – véna basilica, véna cephalica, véna mediana v loketní jamce, vény předloktí a hřbetu ruky, véna saphena magna (před vnitřním kotníkem na dolní končetině), vény v temenní a temporální oblasti u kojenců
  • centrální katetr – véna juguláris externa/interna, véna subclavia, véna femoralis
  • implantabilní venózní port
  • podkožní podání v paliativní medicíně
 • Dělení infuzních roztoků

  Infuzní roztoky dle osmotického tlaku

  Hypotonické
  nižší osmotický tlak než je v krevním řečišti

  F ½

  Izotonické
  stejný osmotický tlak jako v krevním řečišti

  F 1/1, G 5%, R1/1, H1/1, Ringerfundin

  Hypertonické
  vyšší osmotický tlak než je v krevním řečišti

  G 10%, G 20%, G 40%, Rheodextran 10%, Manitol 10%, Manitol 20%

  Infuzní roztoky dle velikosti molekul

  Krystaloidy
  nízkomolekulární (mají malé molekuly)

  rychle zásobují organismus vodou a elektrolyty, ale rychle odchází z krevního oběhu

  jsou snadno vstřebatelné

  udržují acidobazickou rovnováhu

  upravují vodní a minerální hospodářství

  F 1/1 (fyziologický roztok)

  F1/2 (poloviční fyziologický roztok)

  R1/1 (Ringerův roztok)

  H1/1 (Hartmannův roztok)

  D1/1 (Darrowův roztok)

  Koloidy
  vysokomolekulární (mají velké molekuly)

  udrží tekutinu v krevním řečišti déle než krystaloidy

  u nemocných v šokovém stavu, při těžkých dehydratacích

  plazmatické náhradní roztoky – stejný onkotický tlak jako plazma: Dextran, Gelifundol, Gelafusin aj.

  plazmaexpandery – vyšší onkotický tlak jako plazma: Rheodextran, Haes aj.

  Typy infuzních roztoků

  Typy infuzních roztoků

  Typy infuzních roztoků

  Typy infuzních roztoků

 • Aplikace infuzního roztoku
  • kontinuálně
  • intermitentně
  • jednorázově
  • bolusově
 • příprava pacienta (informace, vyprázdnění, vhodná poloha, signalizační zařízení v dosahu)
 • Označení infuze na štítku
  • 4/1 (pokoj 4, 1. lůžko)
  • příjmení a jméno (rok narození u shody příjmení dvou pacientů, jako prevence záměny)
  • množství a druh infuzního roztoku
  • název + gramáž léků přidaných do infuze
  • aplikace i.v.
  • pořadí infuze, při vyšším počtu infuzí
  • datum a čas
  • Označení infuze
 • Vpravení aditiv v průběhu aplikace infuze
  • dezinfekce místa vstupu do infuzní láhve – vpravení – na štítek doplnit přidané léčivo, uvést množství nebo gramáž

Příprava infuze

  Pomůcky k přípravě infuze

  Pomůcky k přípravě infuze

  Pomůcky k přípravě infuze

  Pomůcky k přípravě infuze

  Infuze připravená k podání

  Infuze připravená k podání

  Infuze připravená k podání

  Infuze připravená k podání

 • trojí kontrola léku před podáním
 • ampule od léků, které byly vpraveny do infuze, podléhají poslední kontrole u lůžka pacienta, poté by měly zůstat na sesterně označené až do vykapání infuze
  Označení infuze

  Označení infuze

 • Rychlost podání infuze závisí na
  • ordinaci lékaře
  • složení infuzního roztoku a přidaných léků
  • věku a zdravotním stavu pacienta
  • zajištění rychlosti: tlačkou (jezdec), kapkovač (infuzní set s kolečkem k úpravě rychlosti), perfuzor (lineární dávkovač, injektomat), infuzní pumpa, na jezdec (tlačku) infuzní soupravy nesahat v rukavicích
  Výpočet rychlosti
  Výpočet rychlosti
 • Komplikace infuze

  Problém

  Příznaky

  Péče

  propíchnutí cévy

  hematom v okolí místa vpichu

  sterilní ošetření místa vpichu

  přiložení obkladu

  výběr jiného místa vpichu

  prasknutí stěny cévy (paravenózní podání)

  zduření okolí místa vpichu

  místní známky zánětu (calor, rubor, tumor, dolor, functio laesae)

  sterilní ošetření místa vpichu

  přiložení obkladu

  výběr jiného místa vpichu

  dále dle ordinace lékaře

  závažnost se liší dle druhu aplikovaného léku

  alergická reakce

  dušnost, pruritus

  zvýšená tělesná teplota

  přerušení aplikace infuze

  lékař rozhodne o dalším postupu (antihistaminika)

  zanesení infekce

  pyretická reakce

  zduření okolí místa vpichu

  místní známky zánětu (calor, rubor, tumor, dolor, functio laesae)

  přerušení aplikace infuze

  lékař rozhodne o dalším postupu (antipyretika, antibiotika)

  vzduchová, tuková embolie

  dušnost, cyanóza

  příznaky šokového stavu

  vitální indikace – ohrožení života

  zahájení KPR dle stavu nemocného

  lékař rozhodne o dalším postupu

  přetížení kardiovaskulárního systému

  dušnost, cyanóza

  příznaky šokového stavu

  vitální indikace – ohrožení života

  zahájení KPR dle stavu nemocného

  lékař rozhodne o dalším postupu

Parenterální výživa

 • způsob podávání výživy do krevního řečiště (nejlépe centrálním venózním vstupem, koncentrované roztoky nelze podávat do periferních žil)
 • podávání 12 až 24 hodin infuzní pumpou nebo přes infuzní set s regulačním ventilem
 • rychlost přizpůsobit množství podávané dávky, složení infuzní směsi, dennímu příjmu tekutin a zdravotnímu stavu pacienta
 • různé typy – mono vaky, vícekomorové vaky, All–in–one vaky
All–in–one vak

All–in–one vak