Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Švihadlo

Jednotlivá cvičení

Metronom

Cíl protažení svalů trupu
Základní postavení úzký stoj rozkročný, složené švihadlo nad hlavou rovně
Provedení úklony střídavě vpravo a vlevo
Přehrát video
Přehrát video

Vítr

Cíl protažení svalů trupu a dolních končetin
Základní postavení stoj rozkročný, složené švihadlo nad hlavou rovně
Provedení úklon vpravo – předklon vpravo – úklon vpravo – vzpřim; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Hýbej tělem

Cíl protažení svalů trupu a dolních končetin
Základní postavení stoj rozkročný, složené švihadlo nad hlavou rovně
Provedení úklon vpravo – předklon vpravo – obloukem dolů přes hluboký předklon vpravo postupný vzpřim do ZP, švihadlo kolem pravé nohy a trupu nad hlavu rovně
Přehrát video
Přehrát video

Ypsilon

Cíl protažení prsních svalů
Základní postavení stoj spojný, složené švihadlo nad hlavou rovně
Provedení ze vzpažení obloukem vzad švihadlo za tělo dolů rovně – zpět do ZP
Přehrát video
Přehrát video

Kolébka

Cíl protažení svalů trupu, paží a dolních končetin
Základní postavení stoj spojný, složené švihadlo nad hlavou rovně
Provedení ze vzpažení obloukem vpřed hluboký předklon, švihadlo pod špičky – provléct švihadlo pod paty – obloukem vzad do ZP; totéž opačně (švihadlo obloukem vzad – paty – špičky – obloukem vpřed do ZP)
Přehrát video
Přehrát video

Ťap – ťap

Cíl protažení svalů trupu a paží, koordinace
Základní postavení stoj spojný, složené švihadlo nad hlavou rovně
Provedení ze vzpažení obloukem vpřed hluboký předklon – překročit švihadlo – obloukem vzad do ZP; totéž opačně (švihadlo obloukem vzad – překročit – obloukem vpřed do ZP)
Přehrát video
Přehrát video

Kdo dál?

Cíl protažení svalů trupu a dolních končetin
Základní postavení sed roznožný, složené švihadlo na čtvrtinu nad hlavou rovně
Provedení otočit trup vpravo – hluboký předklon, švihadlo za chodidlo – zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Lenochod I

Cíl protažení dolních končetin
Základní postavení leh pokrčmo, složené švihadlo na čtvrtinu před prsa rovně
Provedení skrčit přednožmo levou, švihadlo na chodidlo – přednožit povýš levou, chodidlo vztyčené – švihadlem přitáhnout levou nohu do přednožení vzhůru – zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Lenochod II

Cíl protažení dolních končetin
Základní postavení leh pokrčmo, složené švihadlo na čtvrtinu před prsa rovně
Provedení skrčit přednožmo, švihadlo na chodidla – přednožit povýš, chodidla vztyčená – švihadlem přitáhnout do přednožení vzhůru – zpět
Přehrát video
Přehrát video

Hop a skok

Cíl posílení dolních končetin, zahřátí organismu, koordinace
Základní postavení stoj spatný, mírně pokrčit upažmo, švihadlo za tělem
Varianty provedení
  • přeskoky snožmo s meziskokem
  • přeskoky snožmo
  • přeskoky pravou vpřed nesoudobě, totéž opačně
  • „vajíčko“ – přeskoky křížením paží
  • přeskoky pravou (levou) vpřed nesoudobě přes složené švihadlo kroužící vodorovně nad zemí
Přehrát video
Přehrát video

Větrník

Cíl uvolnění zápěstí, koordinace
Základní postavení stoj spatný, pokrčit předpažmo dovnitř, ruce u sebe, švihadlo za konce před tělem svisle
Provedení bočné kruhy po straně těla:
  • vpravo
  • vlevo
  • střídavě vpravo a vlevo
Přehrát video
Přehrát video
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. |
Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2016