Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Použitá a doporučená literatura

  1. APPELT, K., HORÁKOVÁ, D., NOVOTNÝ, L. Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia, 1989. 247 s. ISBN 80-7033-011-2.
  2. JANOŠKOVÁ, H., MUCHOVÁ, M., TOMÁNKOVÁ, K. Cvičíme na velkém míči. Brno: Computer Press, 2009. 144 s. ISBN 978-80-251-2695-0.
  3. JANOŠKOVÁ, H., MUCHOVÁ, M. Cvičení na míči pro celou rodinu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 120 s. ISBN 978-80-251-3173-2.
  4. JANOŠKOVÁ, H., TIHELKOVÁ, T. Cvičení a hry s overballem pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. 68 s. ISBN 978-80-210-7700-3.
  5. JANOŠKOVÁ, H., ŠERÁKOVÁ, H., TIHELKOVÁ, T. Hravě s overballem ve výuce dětí 1. stupně ZŠ (1. část). Tělesná výchova a sport mládeže, Praha: Univerzita Karlova, 2014, roč. 80/2014, č. 5, s. 32-35. ISSN 1210-7689.
  6. JANOŠKOVÁ, H., ŠERÁKOVÁ, H., TIHELKOVÁ, T. Hravě s overballem ve výuce dětí 1. stupně ZŠ (2. část). Tělesná výchova a sport mládeže, Praha: Univerzita Karlova, 2014, roč. 80/2014, č. 6, s. 24-31. ISSN 1210-7689.
  7. JURÁKOVÁ, P. Ron Fletcher – díky kterému cvičíme se „spleteným copem“. [cit. 7. 7. 2015]. Dostupné z: http://na-pilates.cz/cs/clanky/ron-fletcher-diky-kteremu-cvicime-se-spletenym-copem
  8. LIVOROVÁ, H. Názvosloví cvičení s nářadím. Praha: ČÚV ČSTV, 1988. 160 s.
  9. MOTÁŇOVÁ, E. Využití krátkých a dlouhých švihadel v různých pohybových aktivitách. Bakalářská práce. Brno: FSpS, 2013. [cit. 7. 7. 2015]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/350567/fsps_b/BP.pdf
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. |
Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2016