linka modra
 

 

"Es gibt die erstaunliche Möglichkeit,
daß man einen Gegenstand mathematisch beherrschen kann,
ohne den Witz der Sache wirklich erfaßt zu haben."
Albert Einstein

Úvod

(pro ty, co ještě nechtějí začít klikat a úvody je baví...)
 

Předkládáme laskavé čtenářce či čtenáři text, který je spíše o konceptech fyzikální (teoretické) chemie. To proto, aby studentky a studenti, které baví více jiné vědy než věda matematická, nebyli příliš zaskočeni. A snad také proto, aby naopak studentky a studenti, pro něž je matematika zálibou, nepodlehli onomu úskalí, o němž je řeč v citátu u horního okraje této stránky.

 
Na straně druhé řeč matematiky není z textu zcela vymýcena. Bylo by škoda vzdát se náznaku toho, jak matematický přístup v přírodní vědě často pomůže v abstrakci tam, kde selský rozum již nestačí, stejně jako výhledu na to, že po porozumění konceptu se můžeme často rozhodnout pro tu či onu míru kvantifikace. Jinak řečeno, proč brát jako negativum to, že ve fyzikální chemii je moc fyziky a matematiky? Proč se raději netěšit z toho, že fyzikální chemie je krásným příkladem integrace a spolupráce?
Jacobus Henricus van't Hoff Richard Philips Feynman
 
Tento hypertext má sloužit jako doprovod a studijní materiál k přednášce ze základů fyzikální chemie. Měl by ušetřit práci se zápisem poznámek, opisováním rovnic a překreslováním obrázků během přednášky. Nestojí-li přednáška za nic, nemá smysl na ni chodit jen proto, abychom si vytvářeli pochybný studijní materiál v poněkud nepohodlných podmínkách. Dobrá přednáška by měla být návodem k provedení skladby, měla by být o jejím celkovém pojetí a ne cvičením v psaní not. Pohoda přívětivé studentky či studenta, který se rozhodl přednášce naslouchat, by neměla být ztrpčována návalem manuální práce.
   
U některých partií výkladu je vložena stránka, která je rozšířením v tom smyslu, že překračuje vymezený rozsah požadovaný k ukončení jednosemestrového předmětu. Takové stránky jsou označeny symbolem uvedeným vlevo. Jde o možnost poskytnout čtenářce či čtenáři, kterého dané konkrétní téma zaujalo, přiležitost k hlubšímu náhledu. To se týká všech zařazených příkladů.
   
Tu a tam se v hypertextu lze prokliknout na stránku, která je doplňková v tom smyslu, že neobsahuje učivo, ale třeba zajímavou souvislost nebo historickou poznámku. Takové stránky jsou označeny symbolem uvedeným vlevo a mohou posloužit jako téma oddechového času při studiu.
 
 
 
 
 


DOPORUČENÍ:
 
  • klikejte
  • režim celé obrazovky se v MS IE přepíná klávesou F11
  • bude-li Vás někdy rušit hudba, ztlumte laskavě reproduktory

Tiráž

Základy fyzikální chemie

Multimediální elektronický výukový materiál

Kubáček, Pavel

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2011

Technická spolupráce: Zdenka Michaličková

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2011 Masarykova univerzita

 

 
""

úvod - kvanta - molekuly - statistika - fotony - energetika - samovolnost - ideální - fáze - rovnováha - ionty - dynamika - povrchy - podpora - projekt

Autor: doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. | Tech. spolupráce: Zdenka Michaličková
""

""

linka cervena