Poporodní péče

První dvě hodiny po porodu jsou považovány za tzv. zlatou hodinku, která je optimální pro navazování vztahu dítěte s matkou (Stadelman, 2009).
V tomto čase dochází v některých porodnicích ke sporu o to, zda má být dítě v péči odborného neonatologického personálu (odborně vyšetřeno, měřeno, váženo, koupáno apod.) či zda má být v nepřerušovaném kontaktu s matkou. V mnoha porodnicích již tento čas vyhrazený pro matku
a dítě respektují. Citlivý lékař obvykle zvládne všechna rutinní vyšetření, i pokud je dítě u matky. Okamžitě po porodu je pozornost věnována tomu, zda dítě začne samostatně dýchat a není třeba jej křísit. Standardně se provádí tzv. Apgar test. Jedná se o bodovací systém používaný
k orientačnímu posouzení zdravotního stavu novorozence bezprostředně po narození. Vyjadřuje se třemi čísly v rozpětí od nuly do desítky,
které jsou součtem hodnot zjištěných v první, páté a desáté minutě života dítěte. Číslo vyjadřuje součet pěti sledovaných kritérií (puls, dech, svalové napětí, reakce na podráždění a zabarvení kůže), v nichž může novorozenec získat až dva body. Čím nižší hodnoty dosáhne, tím méně příznivý je stav dítěte.