Oblouk z přívratu nižší lyže


Terén

středně strmý, později strmý svah

Sníh

vodivý

Popis

Oblouk z přívratu nižší lyží je vhodné zařadit před výuku oblouku s přibrzděním a oblouku s přeskokem.

V ukončení oblouku plynule vysuneme patku nižší lyže do přívratného postavení se současným pohybem nižší paže vpřed. V tomto okamžiku se těžiště těla nachází nejníže. Výrazným zahraněním nižší lyže ukončíme její vysunutí.

Zapíchnutím hole a odrazem z hrany nižší lyže zahájíme další oblouk. Nadlehčení s mírným rotačním pohybem pánve usnadňuje zahájení točení lyží a přenesení hmotnosti z nižší lyže na budoucí vnější.

Překlopením nižší lyže z vnitřní hrany na vnější zahájíme sjíždění lyží do paralelního postavení. Ve fázi vedení oblouku dokončíme přenesení hmotnosti těla na vnější lyži.

Těžiště těla se ve fázi vedení oblouku plynule snižuje.

Cvičení


Při jízdě šikmo svahem opakovaně vysunovat nižší lyži do přívratného postavení se současným pohybem nižší paže vpřed

Při jízdě šikmo svahem opakovaně vysunovat nižší lyži do přívratného postavení se současným pohybem nižší paže vpřed

Jízdě šikmo svahem opakovaně vysunovat nižší lyži se současným zapíchnutím hole


Obdobné cvičení, na každé třetí (druhé) zapíchnutí hole provést oblouk


Napojované oblouky

Napojované oblouky

PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. a kolektiv |
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále