Jícen a kardie

Axiální hiátová hernie

Jedná se o vakovitou dilataci proximální části žaludku, která se vyklenuje nad bránici. Rozlišují se 2 základní typy – skluzná a paraesofageální.

Skluzná hernie představuje 90 % všech hiátových hernií, při níž se distální dilatovaný úsek jícnu a přilehlá část žaludku vysunují do dutiny hrudní. Příčinnou je vrozené nebo získané zkrácení jícnu. U části nemocných je doprovázena reflexní esofagitidou.

Paraesofageální hernie tvoří méně než 10 % hiátových hernií. Vzniká jestliže kardie žaludku prostupuje podél stěny jícnu rozšířeným diafragmatickým otvorem do dutiny hrudní. Může být příčinou dysfagických potíží, méně často je přítomna refluxní esofagitida.

MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále