Video

Varixy jícnu

Na videozáznamu v distální části jícnu zachyceny jícnové varixy. Jsou to prominující longitudinálně orientované slizniční řasy, podmíněny dilatací podslizničních jícnových vén při současné portální hypertenzi. Na růžovo – bělavé sliznici jícnu patrny hyperemické slizniční okrsky. Jedná se o tzv. višnové skvrny. V průběhu vyšetření se endoskopop posouvá orálním směrem.

MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále