Video

Angiodysplázie žaludku a jejich terapie

Na záznamu nejprve pohled na angiodysplázii v žaludku. Následně patrný terapeutický výkon – koagulace argonovým plasmatem. Je to terapeutický endoskopický výkon, jenž pracuje na fyzikálním principu průchodu proudu mezi dvěma elektrodami s rozdílným potenciálem (el. oblouk, bezkontaktně). Jednu elektrodu představuje sám nástroj, druhá je umístěna na pacientově dolní končetině.

MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále