Na úvodní stránku

Instituty náhradní rodinné péče

Prezentace představuje jednotlivé instituty náhradní péče o dítě v rodině a vysvětluje jejich podstatu a účel (osvojení, pěstounská péče, svěření do péče, za určitých podmínek také poručenství). Poukazuje na význam výchovy dítěte v přirozené rodině. Zdůrazňuje, že všechny instituty náhradní péče je třeba chápat jako náhradní v plném a pravém slova smyslu.

Spustit prezentaci tisk

doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále