Na úvodní stránku

Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými

Prezentace vysvětluje, že tento typ vyživovací povinnosti se nejčastěji realizuje, nemohou-li dostát vyživovací povinnosti k dětem jejich rodiče. V takovém případě se uplatní vyživovací povinnost prarodičů k vnukům, neboť termínem „ostatní příbuzní“ zákon rozumí v tomto případě pouze příbuzné v řadě přímé, tedy zejména prarodiče a vnuky.

Spustit prezentaci tisk

doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále