Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Často kladené dotazy k e-learningu


Jak začít při přípravě kurzu?

Doporučujeme nejprve si ujasnit, co chcete realizovat, ideálně ve spolupráci s fakultním e-technikem.

Základní možnosti, jak začít:

 • vystavit statické učební materiály (HTML, Word, PDF, … – agenda Studijní materiály);
 • sbírat krátké úlohy – vystavit např. zadání, na které má student reagovat odstavcem textu (agenda Odpovědníky);
 • sbírat eseje, domácí úlohy nebo vypracované příklady, které student vloží jako soubor (agenda Odevzdávárna);
 • volná diskuse – podpora kontaktu studentů;
 • diskuse k tématu, moderovaná a hodnocená učitelem;
 • procvičování – nehodnocené testy;
 • průzkumy – ankety, dotazníky;
 • průběžné testování – otázky pro studenty pro ověření míry jejich znalostí;
 • závěrečné testy – zkoušení na známky;
 • oživené texty – obohacení statického výkladu o cvičení, otázky, doplňovačky;
 • odkazy na doplňkové materiály – např. ilustrativní dokumenty, testy a cvičení na internetu.

Podrobnosti naleznete v Nápovědě IS MU.

Musím kontaktovat správce systému, chci-li vytvořit e-learningovou aktivitu?

Všichni učitelé na MU působí nejčastěji jako vyučující nějakého předmětu. Jste-li vyučujícím, máte nějaký předmět k dispozici a předměty jsou automaticky v IS MU zavedeny. Pokud nejste učitelem, jste uživatelem IS MU a chcete vytvářet e-learningové aktivity, máte k dispozici svůj prostor v IS MU, tzv. Můj web.

Můžete tedy začít vytvářet svůj kurz, aniž byste kontaktoval/-a kohokoli ze správců sám/-a, případně se obraťte o pomoc na fakultního e-technika.

Musím být zběhlý/-á v IT, když chci začít s e-learningem?

E-learningové prvky lze do výuky zavádět v libovolné úrovni složitosti. Několik nástrojů je velmi jednoduchých, zvládnete je obdobně jako zaslání e-mailu, zadávání známek, vypisování zkušebních termínů apod. Další vyžadují určitý čas na ovládnutí a další čas na přípravu a provoz materiálů. Neváhejte se obrátit na fakultního e-technika, který je tu pro vás.

Mohu si přenést své e-learningové materiály z jiných systémů do IS MU?

Ano, vystavované materiály lze přenést. Můžete i bez problému vkládat soubory rozsáhlé (obsahy CD, DVD): videozáznamy a další (jsou-li v souladu s Autorským zákonem). Chcete-li do systému vložit rozsáhlé specifické soubory, například sady textových otázek z jiného formátu, poraďte se s fakultním e-technikem.

Využil bych e-learningový nástroj, který jsem v IS MU neobjevil

Neobávejte se s dotazem obrátit na fakultního e-technika, zanalyzuje Vaše požadavky a předá je vývojovému týmu IS MU. Případně Vám nabídne a pomůže realizovat alternativní řešení.

Jak mohu psát znaky cizích abeced?

Bezproblémově můžete v IS MU psát francouzsky, rusky, japonsky nebo jakýmikoli znaky jiné abecedy (musíte mít nainstalovanou a nakonfigurovanou příslušnou klávesnici na svém počítači), systém běží s podporou Unicode znaků (univerzální sada znaků), interně se používá kódování UTF-8. Rozeznává také další kategorie znaků: latinka a ISO Latin 2.

Jak mám zpřístupnit v systému dílo cizího autora, aniž bych porušil autorský zákon?

V ČR je chráněno intelektuální vlastnictví a autorský zákon umožňuje použít výňatky z cizích děl mj. v případě užití zveřejněného díla v přednášce výlučně k vědeckým nebo vyučovacím účelům a v případě zařazení děl do díla určeného k vyučovacím účelům pro objasnění jeho obsahu. Je však vždy nutné dodržovat autorský zákon a uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. Zásadou správné citace je přehlednost a přesnost tak, aby bylo možné odkazovaný pramen vždy identifikovat a dohledat. Zpracování bibliografických citací se řídí normami:

 • ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace: obsah, forma, struktura;
 • ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.

Více informací k autorskému zákonu naleznete v sekci Autorský zákon. Vysvětlení principů autorského zákona a odpovědi na konkrétní dotazy učitelů MU poskytl JUDr. Radim Polčák, PhD. na semináři o autorském zákonu dne 21. 2. 2007 (webová verze semináře).

Podrobnosti k práci se studijními materiály v IS MU jsou k dispozici v nápovědě.

Chtěl bych ve více předmětech vystavovat shodné dokumenty. Musím mít každý z nich vložen v každém kurzu?

Namísto duplikace stejných a podobných elektronických podpor studia můžete využít sdílení materiálů odkazováním nebo zpřístupněním části kurzů. Kontaktujte fakultního e-technika, pomůže Vám s nastavením sdílení.

Pokud jste zde nenašli odpověď na Vaši otázku, tak neváhejte kontaktovat svého fakultního e-technika.

Uživatelská podpora
Studující studenti Studující studenti