Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Statistiky používání e-learningových nástrojů v IS MU

V současné době jsou e-learningové agendy IS MU běžně zaváděny do výuky na Masarykově univerzitě. Četnost použití jednotlivých agend se v čase mění, což kopíruje aktuální výukové trendy a potřeby vyučujících. Níže uvádíme základní statistiky využívání e-learningových agend. Uživatelé Informačního systému mají po přihlášení k dispozici podrobnější statistiky.

Tematický obrázek statistiky

Základní e-learningové agendy

 • Používání předmětových studijních materiálů

  Používání předmětových studijních materiálů

  Počet předmětů s naplněnými studijními materiály narůstal postupně až do akademického roku 2009/2010. Na přelomu tohoto roku díky nové funkci Ukládání e-mailů do organizačních pokynů ve Správci souborů došlo ke skokovému nárůstu. V akademickém roce 2013/2014 jsme se na základě analýzy rozhodli tyto soubory nezapočítávat, aby statistika lépe vyjadřovala počet opravdových studijních materiálů. Počet předmětů s materiály se v posledních letech ustálil, neboť některá výuka ze své povahy studijní materiály nemá (cvičení založená na diskusi, terénní výuka, sportovní tréninky, …).

 • Používání předmětových diskusních fór

  Používání předmětových diskusních fór

  Využívání diskusních fór kopíruje současné trendy. Studenti jsou stále více propojeni přes sociální sítě, a tak jejich konverzace prostřednictvím diskusních fór utichá. Naopak však roste jejich přímé zapojení do výuky, kdy vyučující využívají pokročilých možností, příspěvky studentů např. hodnotí a toto hodnocení promítají do celkového hodnocení předmětu.

 • Používání odpovědníků

  Používání odpovědníků

  Odpovědníky nabízejí velké množství typů otázek – od jednoduchých testových otázek (s jednou nebo více správnými odpověďmi) přes psané odpovědi, drag&drop otázky až po sofistikované obrázkové otázky (pro pokročilé typy otázek kontaktujte uživatelskou podporu). Odpovědníky lze využít pro procvičování, povinnou průběžnou přípravu na výuku, zápočtové či zkouškové testy nebo skenovací písemky.

 • Používání interaktivních osnov

  Používání interaktivních osnov

  Interaktivní osnovy jsou hlavním rozcestníkem předmětu. Jejich rostoucí obliba u vyučujících má několik důvodů, mezi nimiž je snazší orientace v požadavcích a materiálech pro studenty nebo snadná a rychlá možnost vyučujících upravit si jejich obsah (např. zadání domácích úkolů, organizační pokyny, odkazy do studijních materiálů s komentáři, záznamy přednášek, …).

Statistiky elektronického zkoušení

 • Účel využití zkoušení pomocí IS MU

  Účel využití zkoušení pomocí IS MU

  Statistiky za období jaro 2016. Ze statistiky vyplývá, že pokud je do předmětu zavedeno testování pomocí IS MU, tak je využíváno právě pro ukončení předmětu, a to bez ohledu na to, zda se jedná o testování u PC nebo skenováním písemek.

 • Celkový počet zkoušení realizovaných pomocí IS MU

  Počet zkoušení

  Celkový počet zkoušení představuje součet všech „odevzdaných písemek“ realizovaných pomocí IS MU, tedy jak při ostrém zkoušení u PC, tak při skenování tištěných písemek. Jsou tedy započítány všechny pokusy každého studenta o splnění potřebných kritérií.

 • Počet předmětů využívající zkoušení pomocí IS MU

  Počet předmětů využívající zkoušení pomocí IS MU

  Počty předmětů napříč MU, ve kterých je zavedena nějaká forma elektronického zkoušení – testování u PC nebo skenované písemky. Písemky nemusí být pouze testového charakteru s automatickým vyhodnocením, ale mohou obsahovat i úlohy opravované vyučujícím. I v takovém případě IS MU ušetří práci, vyučující totiž písemky pouze opraví a o zavedení do hodnocení studenta se už postará systém.

 • Celkový počet zkoušení realizovaných pomocí IS MU dle fakult

  Realizovaná zkoušení dle fakult

  Statistiky za období podzim 2015 (levý sloupec) a jaro 2016 (pravý sloupec). Počet zkoušení představuje součet všech „odevzdaných písemek“ realizovaných pomocí IS MU, tedy jak při ostrém zkoušení u PC, tak při skenování tištěných písemek. Jsou tedy započítány všechny pokusy každého studenta o splnění potřebných kritérií.

Statistika používání aplikace Dril

 • Počet veřejných učebnic

  Počet veřejných učebnic

  Kromě u nás běžných cizích jazyků jako je angličtina a němčina lze studovat i méně typické jako japonština, arabština, hebrejština či esperanto. K dispozici jsou ale i nejazykové učebnice z oblasti matematiky, lékařství, astronomie, dějin a další. Více o aplikaci Dril.

 • Počet všech učebnic

  Počet všech učebnic

  V roce 2013 jsme smazali všechny prázdné, nevyužívané a staré testovací učebnice, výsledkem jsou hodnoty odpovídající využívaným učebnicím. Více o aplikaci Dril.