Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Statistiky používání e-learningových nástrojů v IS MU

V současné době jsou e-learningové agendy IS MU běžně zaváděny do výuky na Masarykově univerzitě. Četnost použití jednotlivých agend se v čase mění, což kopíruje aktuální výukové trendy a potřeby vyučujících. Níže uvádíme základní statistiky využívání e-learningových agend. Uživatelé Informačního systému mají po přihlášení k dispozici podrobnější statistiky.

Tematický obrázek statistiky

Základní e-learningové agendy

 • Používání předmětových studijních materiálů

  Používání předmětových studijních materiálů

  Počet předmětů s naplněnými studijními materiály narůstal postupně až do akademického roku 2009/2010. Na přelomu tohoto roku díky nové funkci Ukládání e-mailů do organizačních pokynů ve Správci souborů došlo ke skokovému nárůstu. V akademickém roce 2013/2014 jsme se na základě analýzy rozhodli tyto soubory nezapočítávat, aby statistika lépe vyjadřovala počet opravdových studijních materiálů. Počet předmětů s materiály se v posledních letech ustálil, neboť některá výuka ze své povahy studijní materiály nemá (cvičení založená na diskusi, terénní výuka, sportovní tréninky, …).

 • Používání předmětových diskusních fór

  Používání předmětových diskusních fór

  Využívání diskusních fór kopíruje současné trendy. Studenti jsou stále více propojeni přes sociální sítě, a tak jejich konverzace prostřednictvím diskusních fór utichá. Naopak však roste jejich přímé zapojení do výuky, kdy vyučující využívají pokročilých možností, příspěvky studentů např. hodnotí a toto hodnocení promítají do celkového hodnocení předmětu.

 • Používání odpovědníků

  Používání odpovědníků

  Odpovědníky nabízejí velké množství typů otázek – od jednoduchých testových otázek (s jednou nebo více správnými odpověďmi) přes psané odpovědi, drag&drop otázky až po sofistikované obrázkové otázky (pro pokročilé typy otázek kontaktujte uživatelskou podporu). Odpovědníky lze využít pro procvičování, povinnou průběžnou přípravu na výuku, zápočtové či zkouškové testy nebo skenovací písemky.

 • Používání interaktivních osnov

  Používání interaktivních osnov

  Interaktivní osnovy jsou hlavním rozcestníkem předmětu. Jejich rostoucí obliba u vyučujících má několik důvodů, mezi nimiž je snazší orientace v požadavcích a materiálech pro studenty nebo snadná a rychlá možnost vyučujících upravit si jejich obsah (např. zadání domácích úkolů, organizační pokyny, odkazy do studijních materiálů s komentáři, záznamy přednášek, …).


Statistika používání aplikace Dril

 • Počet uživatelů, kteří zodpověděli alespoň 1 kartičku

  Počet všech učebnic

  Kromě u nás běžných cizích jazyků jako je angličtina a němčina lze studovat i méně typické jako japonština, arabština, hebrejština či esperanto. Počet uživatelů aplikace Dril se ustálil na počtu kolem 2200 a dá se očekávat postupné klesání počtu uživatelů. Ti se v dnešní době spíše přiklánějí k používání speciálních drilovacích aplikaci pro mobilní telefony. Více o aplikaci Dril.