Přihlášení do IS MU

Vyučující Masarykovy univerzity jsou velmi kreativní a poskytují studentům různé interaktivní výukové pomůcky pro lepší pochopení probírané látky. Časté jsou interaktivní průchody programy a drilovací učebnice pro nástroj Dril v informačním systému (jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům).