logo Středoevropský technologický institut
Masarykova univerzita
1471 CEITEC MU  MU

Publikační činnost

Ředitel CEITEC MUMgr. Jiří Nantl, LL.M.
Zástupkyně ředitele pro administrativuMgr. Martina Pokorná, Ph.D., MBA
Zástupce ředitele pro věduMgr. Karel Říha, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci