CzechIS MU Login

Aktuální nabídka kurzů

3 000 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Instruktor sebeobrany

Doškolení pro studenty a absolventy FSpS programu TVS (SEBS) a ASEBS

2 900 Kč 24
Koupit | Podrobnosti

Celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech

Studium v akreditovaných programech formou celoživotního vzdělávání se uskutečňuje podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a řídí se Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity.

Zobrazit nabídku

Pravidelná cvičení během semestru

Pohybové aktivity pro každého

Pohybové aktivity pro každého
Určeno všem zájemcům o pravidelné sportovní vyžití, kondiční cvičení, zdokonalení se v určité sportovní oblasti.

Zobrazit nabídku cvičení

Placená výuka TV pro studenty MU

Placená výuka TV pro studenty MU
Placená volitelná tělesná výchova (kódy předmětu c9%)
je určena všem studentům a studentkám MU, v prodeji
od 15. 1. 2024 od 11:00.

Zobrazit nabídku placené TV