Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PřF N-MIK Mikrobiologie
Název anglicky: Microbiology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
Název anglicky: Experimental and Molecular Biology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
PřF N-CELLBI Buněčná biologie
Název anglicky: Cell Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2026
Garant: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Název anglicky: Experimental Plant Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Název anglicky: Experimental Animal Biology and Immunology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Název anglicky: Molecular Biology and Genetics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
PřF N-BCL Biologie člověka
Název anglicky: Human Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.