BFBP0521 Bakalářská práce I

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (přednášející)
Mgr. Kamila Fryšarová, DiS. (cvičící)
Mgr. Michaela Kabátová (cvičící)
Mgr. Lukáš Katzer (cvičící)
Mgr. Veronika Málková (cvičící)
PhDr. Kristýna Marková (cvičící)
Mgr. Eva Nosavcovová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslava Přibylová Pochmonová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Šlingrová (cvičící)
Mgr. Simona Šrubařová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adam Vajčner (cvičící)
Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Silvie Zendulková (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace – Pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace – Pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta
Předpoklady
BFLT0453p LTV v chirurgii - před && BFLT0453c LTV v chirurgii- cvič
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student umí vybrat a použít témata bakalářských prací, která navrhuje garant studijního oboru prostřednictvím Lékařské fakulty. Koordinátor oboru vybraná témata předkládá studentům ve čtvrtém semestru. Téma nelze změnit. Každému studentovi je stanoven odborný školitel a případně další konzultant z praxe. Cíle bakalářských prací jsou zaměřeny na fyzioterapii a léčebnou rehabilitaci v oblastech vnitřního lékařství, chirurgie, ortopedie a neurologie.
Výstupy z učení
Student bude schopen po absolvování předmětu:
- zpracovat téma bakalářské práce
- vypracovat obecnou část práce
- zpracovat kazuistiku pacienta s danou diagnózou
- využít získané znalosti a dovednosti ve fyzioterapii v bakalářské práci
- vyhledat literaturu a vytvořit seznam použité literatury
Osnova
  • Bakalářské práce Literární rešerše Kazuistika
Literatura
  • SIEGELOVÁ, Jarmila. Pokyny pro vypracování bakalářské práce : v oboru fyzioterapie a léčebná rehabilitace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 17 s. ISBN 8021034858. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.