BFBP0521 Bakalářská práce I

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (přednášející)
MUDr. Jitka Svobodová (přednášející)
Mgr. Leona Dunklerová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BFLT0453p LTV v chirurgii - před && BFLT0453c LTV v chirurgii- cvič
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Témata bakalářských prací navrhuje garant studijního oboru prostřednictvím Lékařské fakulty. Koordinátor oboru vybraná témata předkládá studentům ve čtvrtém semestru. Téma nelze změnit. Každému studentovi je stanoven odborný školitel a případně další konzultant z praxe. Cíle bakalářských prací jsou zaměřeny na fyzioterapii a léčebnou rehabilitaci v oblastech vnitřního lékařství, chirurgie, ortopedie a neurologie. Obhajoba diplomové práce je součástí SZZ, k obhajobě vypracovává školitel a oponent oponentský posudek.
Osnova
  • Bakalářské práce Literární rešerše Kazuistika
Literatura
  • SIEGELOVÁ, Jarmila. Pokyny pro vypracování bakalářské práce : v oboru fyzioterapie a léčebná rehabilitace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 17 s. ISBN 8021034858. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.