ZLBI0222c Biologie II-cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (přednášející)
Rakesh Aithal, Ph.D., M.Sc. (cvičící)
Mgr. Veronika Altmannová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (cvičící)
Marta Grabiec, M.Sc., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Linda Grillová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Hříbková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Žaneta Konečná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Kosečková Micenková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miriama Krutá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Kubíčková (cvičící)
Mgr. María Victoria Marini Palomeque, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Marková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jarmila Mlčoušková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Páchniková (cvičící)
Dr. Emil Damyanov Parvanov (cvičící)
Mgr. Lenka Paštěková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Renzová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (cvičící)
Anton Salykin, Ph.D. (cvičící)
Pounami Samadder, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alexandra Sisáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Slabá (cvičící)
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kateřina Snopková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Šebesta, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Mário Špírek, PhD. (cvičící)
Mgr. Barbora Štefanovie, Ph.D. (cvičící)
Georgios Valianatos, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Váňová, Ph.D. (cvičící)
Amandine Verlande, M.Sc., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Vrbský, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Pešl, Ph.D. (pomocník)
Jana Růžičková (pomocník)
Eva Skalová (pomocník)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLBI0222c/21: Po 9:30–11:10 B07/217
ZLBI0222c/22: Po 9:30–11:10 B07/217
ZLBI0222c/23: Čt 15:40–17:20 B07/217
ZLBI0222c/24: Čt 15:40–17:20 B07/217
ZLBI0222c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
ZLBI0121c Biologie I-cvičení && ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student ovládá práci se světelným mikroskopem; porozumí základům elektronové mikroskopie, genetické toxikologie, genového inženýrství či metodice sestavení karyotypu; je schopen zhodnotit riziko dědičných onemocnění u pacienta na základě zadané rodinné anamnézy tohoto onemocnění; je schopen navrhnout a interpretovat základní molekulární vyšetření některých dědičných, nádorových či bakteriálních onemocnění. Tyto poznatky a dovednosti je poté schopen aplikovat také v dalších předmětech, zejména histologii, patologii a genetice člověka.
Osnova
 • 1. týden (17.2–21.2.2014): Genetické choroby - gonosomální dědičnost
 • 2. týden (24.2.–28.2.): Odchylky od mendelovské dědičnosti
 • 3. týden (3.3.–7.3.): Praktické aspekty genetiky člověka, genetická prognóza
 • 4. týden (10.3.–14.3.): Genetika populací člověka
 • 5. týden (17.–21.3.): Klonování DNA (liché skupiny). Kontrolní test z učiva 13. týdne podzimního semestru až 4. týdne jarního semestru
 • 6. týden (24.3.–28.3.): Klonování DNA (sudé skupiny). Kontrolní test z učiva 13. týdne podzimního semestru až 4. týdne jarního semestru
 • 7. týden (31.3.–4.4.): Molekulární diagnostika patogenních bakterií (liché skupiny)
 • 8. týden (7.4.–11.4.): Molekulární diagnostika patogenních bakterií (sudé skupiny)
 • 9. týden (14.4.–18.4.): Molekulární diagnostika nádorového onemocnění (liché skupiny)
 • 10. týden (21.4.–25.4.): Molekulární diagnostika nádorového onemocnění (sudé skupiny)
 • 11. týden (28.4.–2.5.): Analýza vazby proteinu a DNA – molekulární mechanizmus a význam pro medicínu (liché skupiny)
 • 12. týden (5.5.–9.5.): Analýza vazby proteinu a DNA - molekulární mechanizmus a význam pro medicínu (sudé skupiny)
 • 13. týden (12.5.–16.5.): Genetická toxikologie. Kontrolní test z učiva 5. – 12. týdne jarního semestru
 • 14. týden (19.5.–23.5.): Nahrazování praktických cvičení. Opravné kontrolní testy. Udělování zápočtů.
 • 15. týden (26.5.–30.5.): Zápočtové testy.
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální protokoly k praktickým cvičením jsou dostupné pouze v elektronické podobě na stránkách informačního systému MU (ISu): Studijní materiály předmětu ZLBI0222c
 • Actual protocols for practicals are provided only in their electronic form in the Information System of Masaryk University (www.is.muni.cz): Study Materials of the subject ZLBI0222c
Výukové metody
laboratorní cvičení, diskuze praktických problémů
Metody hodnocení
Účast na výuce je povinná.
Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení (1 omluvená či neomluvená absence je povolena), vypracované všechny protokoly (i za absence) a zkontrolované příslušnými vyučujícími, úspěšně absolvované 2 písemné kontrolní testy v průběhu semestru (vždy 20 testových otázek, 4 odpovědi, 1 správná, student musí získat nejméně 14 bodů z celkových 20). V případě neúspěšnosti některého z kontrolních testů student píše zápočtový test z učiva celého semestru (20 otázek - 10 testových s možností více správných odpovědí, a 10 otázek na písemné vysvětlení pojmů, student musí získat nejméně 14 bodů z celkových 20).
Za 2 absence student vypracuje referát na zadané téma. Posouzení 3 absencí, případně více omluvených absencí (t.j. potvrzených studijním oddělením a zanesených do IS) je řešeno individuálně a je vázáno na úspěšné absolvování zápočtového testu (viz výše). Za 4 a více neomluvených absencí nebude zápočet udělen.
Informace učitele
Potřeby pro cvičení: psací potřeby, nůžky, aktuální protokol. Protokoly pro každé praktické cvičení je nutno stáhnout ze Studijních materiálů, vytisknout a nastudovat předem. Přezůvky, pláště a vlastní chirurgické rukavice nejsou vyžadovány. Do učebny si studenti vezmou pouze protokoly a psací potřeby, všechny ostatní věci si odloží do šatny Biologického ústavu (A7, místnost 203), která bude po dobu výuky uzamčena.
Nahrazování cvičení: pokud student nemůže absolvovat praktická cvičení se svou skupinou (nemoc, návštěva lékaře), domluví si e-mailem s kontaktní osobou předmětu nahrazení cvičení s jinou skupinou. Výuku lze nahradit pouze v tom samém výukovém týdnu, kdy byla zameškána.
Referát: V případě pozdního příchodu, neaktivity ve cvičení a za druhou a každou další absenci student vypracuje referát v rozsahu 2 strany A4 na zadané téma.
Při opakování předmětu je možno na vyžádání uznat absolvovanou praktickou výuku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.