ZLBI0222c Biologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ivana Aćimović, M.Sc., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Fojtík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Gudernová (cvičící)
Mgr. Pavla Havlíčková (cvičící)
Mgr. Šárka Jelínková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aneta Kohutová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karolína Marková (cvičící)
Mgr. Markéta Nováková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Palušová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Paštěková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Pešl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Straková, Ph.D. (cvičící)
Shyam Sushama Jose, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Štefanovie, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Valčíková (cvičící)
Mgr. Tereza Váňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (cvičící)
Jana Růžičková (pomocník)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLBI0222c/21: Po 9:30–11:10 B07/205a
ZLBI0222c/22: Po 9:30–11:10 B07/217
ZLBI0222c/23: Čt 15:40–17:20 B07/217
ZLBI0222c/24: Čt 15:40–17:20 B07/217
Předpoklady
ZLBI0121c Biologie I - cvičení && ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student ovládá práci se světelným mikroskopem; porozumí základům elektronové mikroskopie, genetické toxikologie, genového inženýrství či metodice sestavení karyotypu; je schopen zhodnotit riziko dědičných onemocnění u pacienta na základě zadané rodinné anamnézy tohoto onemocnění; je schopen navrhnout a interpretovat základní molekulární vyšetření některých dědičných, nádorových či bakteriálních onemocnění. Tyto poznatky a dovednosti je poté schopen aplikovat také v dalších předmětech, zejména histologii, patologii a genetice člověka.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student ovládá práci se světelným mikroskopem; porozumí základům elektronové mikroskopie, genetické toxikologie, genového inženýrství či metodice sestavení karyotypu; je schopen zhodnotit riziko dědičných onemocnění u pacienta na základě zadané rodinné anamnézy tohoto onemocnění; je schopen navrhnout a interpretovat základní molekulární vyšetření některých dědičných, nádorových či bakteriálních onemocnění. Tyto poznatky a dovednosti je poté schopen aplikovat také v dalších předmětech, zejména histologii, patologii a genetice člověka.
Osnova
 • 1. týden: Genetická onemocnění choroby - gonozomální dědičnost
 • 2. týden: Odchylky od mendelovské dědičnosti
 • 3. týden: Genetická prognóza a genetické poradenství
 • 4. týden: Genetika populací člověka
 • 5. týden: Molekulární diagnostika nádorového onemocnění - liché skupiny; Kontrolní test 3 - sudé skupiny (učivo 13. týdne podzimního semestru až 4. týdne jarního semestru - přednášky, cvičení)
 • 6. týden: Molekulární diagnostika nádorového onemocnění - sudé skupiny; Kontrolní test 3 - liché skupiny (učivo 13. týdne podzimního semestru až 4. týdne jarního semestru - přednášky, cvičení)
 • 7. týden: Genové inženýrství - liché skupiny
 • 8. týden: Genové inženýrství - sudé skupiny
 • 9. týden: Molekulární diagnostika patogenních bakterií - liché skupiny
 • 10. týden: Molekulární diagnostika patogenních bakterií - sudé skupiny
 • 11. týden: Genetická toxikologie
 • 12. týden: Kontrolní test 4 (učivo 5. – 11. týdne jarního semestru - přednášky, cvičení)
 • 13. týden: nahrazovací cvičení
 • 14. týden: udělování zápočtů
Literatura
  povinná literatura
 • Protokoly ke cvičením jsou dostupné v elektronické podobě v Informačním systému MU ve Studijních materiálech předmětu ZLBI0222c
Výukové metody
laboratorní cvičení, diskuze praktických problémů
Metody hodnocení
Účast na výuce je povinná.
Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení (1 omluvená či neomluvená absence je povolena), vypracované všechny protokoly (i za absence) a zkontrolované příslušnými vyučujícími, úspěšně absolvované 2 písemné kontrolní testy v průběhu semestru (vždy 20 testových otázek, 4 odpovědi, 1 správná, student musí v každém testu získat nejméně 12 bodů z celkových 20). V případě neúspěšnosti některého z kontrolních testů a jeho opravy student píše závěrečný test (tzv. Zápočtový test z učiva přednášek a cvičení celého semestru. Test obsahuje 20 otázek: 10 testových otázek (1 až několik správných odpovědí, za chybné odpovědi se body odečítají) + 10 otázek na písemné vysvětlení pojmů. Student musí získat nejméně 10 bodů z celkových 20.
Za pozdní příchod, neaktivitu ve cvičení nebo 2. a každou další (omluvenou či neomluvenou) absenci student vypracuje referát v rozsahu 2 strany A4 na zadané téma. Referát vypracujte podle instrukcí uvedených v Organizačních pokynech v ISu, vytiskněte, přineste vyučujícímu, který jej zadal a buďte připraveni odpovídat na otázky k tématu referátu.
V případě 3 absencí (případně více absencí, kdy všechny jsou omluveny studijním oddělením do 5 dnů od začátku absence a zaneseny do ISu) je řešeno individuálně a je vázáno na úspěšné absolvování závěrečného testu (tzv. Zápočtový test, viz výše).
V případě 4 a více neomluvených absencí není zápočet udělen.
Navazující předměty
Informace učitele
Interaktivní osnova předmětu:
Liché skupiny:https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2017/ZLBI0222c/index_liche.qwarp
Sudé skupiny:https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2017/ZLBI0222c/index_sude.qwarp
Potřeby pro cvičení: vytištěný aktuální protokol, psací potřeby. Protokoly pro každé praktické cvičení si stáhněte ze Studijních materiálů v ISu a nastudujte předem. Přezůvky, pláště a vlastní chirurgické rukavice nejsou vyžadovány, ale při úlohách s barvením preparátů jsou pláště doporučeny.
Do učebny si vezměte pouze protokoly a psací potřeby, všechny ostatní věci si ještě před začátkem výuky odložte do šatny Biologického ústavu (A7, místnost 203), která bude po dobu výuky uzamčena.
Nahrazování cvičení: Pokud výjimečně nemůžete absolvovat praktická cvičení se svou skupinou (nemoc, návštěva lékaře - maximálně 1x za semestr), domluvte si e-mailem s kontaktní osobou předmětu nahrazení cvičení s jinou skupinou. Pište nejméně 24 hodin před plánovaným nahrazením a upřesněte skupinu (datum a čas), se kterou se chcete cvičení zúčastnit. Výuku lze nahradit pouze v tom samém výukovém týdnu, kdy byla zameškána. Při vyčerpání kapacity skupiny vám nahrazení nemusí být umožněno. Opakované nahrazování výuky s jinými skupinami není povoleno.
Kompletní pokyny k výuce najdete na následujícím odkazu: https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2017/ZLBI0222c/op/Pokyny_k_vyuce.pdf
Při opakování předmětu je možné na vyžádání uznat absolvovanou praktickou výuku. O uznání je potřeba požádat v prvním týdnu výuky e-mailem s uvedením důvodu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.