ZLVL7X64 Vnitřní lékařství blok 4 - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
MUDr. Otakar Bednařík (cvičící)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Bulíková (cvičící)
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Milan Dastych (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dana Dvořáková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Folber, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Hana Kolovratníková (cvičící)
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Kozmon (cvičící)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Létalová (cvičící)
MUDr. Milan Majerník (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
MUDr. Jozef Michalka (cvičící)
MUDr. Milan Navrátil (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Ostřížková (cvičící)
MUDr. Barbora Packová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martina Palacková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Palásek (cvičící)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Protivánková (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Šlapák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Šmardová (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Martin Trbušek, Dr. (cvičící)
MUDr. Jitka Vaculová (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (cvičící)
MUDr. Markéta Vyskočilová (cvičící)
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (cvičící)
Lenka Bartlová (pomocník)
Marta Casková (pomocník)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Mgr. Irena Müllerová (pomocník)
Ilona Poláčková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
David Tomášek (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (50,00 %), Interní gastroenterologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (50,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLVL7X64/21: Po 30. 9. 8:30–13:30 IHOK N14190, Út 1. 10. 8:30–13:30 IHOK N14190, St 2. 10. 8:30–13:30 IGEK N15190, Čt 3. 10. 8:30–13:30 IGEK N15190
Předpoklady
( ZLIP041p Interní propedeutika - předn. || ZLIP051p Interní propedeutika - předn. || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. ) && ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ZLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. && ZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && ZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení
Splnění prerekvizit: (ZLIP041p || ZLIP051p || ZLIP061p) && ZLPA0622p && ZLPF0622p && ZLFA0621c && ZLED061p && ZLPL0663c && ZLOC0653c && ZLOR0641c && ZLPD0631c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu nazvaného Blok IV interní medicíny pro zubaře neboli stomatolgoické lékaře je v rámci jednotýdenní stáže na Interní gastrotenterologické klinice a na Interní hematoonkologické klinice dát základní informace o těchto nemocech,které jsou důležité pro zubaře Z oblasti hematologie se dominatně budou probírat koagulační problémy a pak benigní a maligní krevní nemoci s možnou manifestací v dutině ústní a zmíněn bude i přehled ostatních krevních nemocí na Interní hematoonkologické klinice a přehled gastrointestinálních chorob v průběhu stáže na Interní gastroenterologické klinice Takže v podstatně to bude obsahovat stručnější formu stáže bloku IV určenou studentům všeobecného lékařsví.
Výstupy z učení
Hlavními výstupy kurzu nazvaného Blok IV interní medicíny pro zubaře neboli stomatolgoické lékaře je v rámci jednotýdenní stáže na Interní gastrotenterologické klinice a na Interní hematoonkologické klinice dát základní informace o těchto nemocech,které jsou důležité pro zubaře Z oblasti hematologie se dominatně budou probírat koagulační problémy a pak benigní a maligní krevní nemoci s možnou manifestací v dutině ústní a zmíněn bude i přehled ostatních krevních nemocí na Interní hematoonkologické klinice a přehled gastrointestinálních chorob v průběhu stáže na Interní gastroenterologické klinice Takže v podstatně to bude obsahovat stručnější formu stáže bloku IV určenou studentům všeobecného lékařsví.
Osnova
  • Bloková stáž č. IV. určená pro studující zubního lékařství na Interní hematoonkologické klinice obsahuje semináře dva semináře, jeden je věnován přehledu maligních a benignich krevních chorob a jejich případné manifestaci v dutině ústní a druhý je věnován koagulačním problémém, krvácení trombozám, nebot to je pro zubní lékaře nutné V průběhu dvoudenní stáže na Interní hematoonkologické klinice pak budou tyto problémy demonstrovány prakticky. Na Internígastroenterologické klinice mají studenti zubního lékařství třídenní stáže, rámci níž jsou v seminářích a praktické výuce probírány ty nejčastější nemoci zažívacího traktu a je poukazováno na jejichpřípadný odraz v dutině ústní.
Literatura
  • 3. Češka R. a kol. Interna Praha, Triton 2015, p. 870, ISBN 978-80-7387-423-0
  • ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie : přehled maligních hematologických nemocí. 2., dopl. a zcela přeprac. Praha: Grada, 2008, 390 s.,x. ISBN 9788024725024. info
  • ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Hematologie : pro praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Galén, 2007, 314 s. ISBN 9788072624539. info
Výukové metody
cvičení, prezentace kasuistik
Metody hodnocení
test a zápočet
Informace učitele
Studenti se první den stáže dostaví na sekretariát kliniky, kde dostanou další organizační pokyny. Students will arrive at the clinic's secretariat for the first day of their internship, where they will receive additional organizational instructions
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.