BPE_MAE1 Makroekonomie 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jitka Doležalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Štěpán Mikula, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zdeněk Rosenberg (cvičící)
Mgr. Martin Slanicay, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Václav Šebek (cvičící)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Peter Baďo (pomocník)
Mgr. Hana Fitzová (pomocník)
Ing. Eliška Hanauerová, Ph.D. (pomocník)
Ing. Petra Chovancová (pomocník)
Ing. et Ing. Soňa Jakubová Niedermayerová (pomocník)
Ing. Ondřej Komínek (pomocník)
Ing. Veronika Končíková (pomocník)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel (pomocník)
Mgr. Ing. Jaromír Vojtaj (pomocník)
Ing. Petr Zimčík (pomocník)
Garance
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 14:35–16:15 P102, Po 14:35–16:15 P106, Po 14:35–16:15 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_MAE1/T01: Po 18. 2. až Ne 19. 5. Čt 12:00–13:55 510, Š. Mikula
BPE_MAE1/01: Po 16:20–17:55 P106, L. Žídek
BPE_MAE1/02: St 12:50–14:30 S308, M. Jandová
BPE_MAE1/03: St 14:35–16:15 P403, Š. Mikula
BPE_MAE1/05: St 16:20–17:55 P403, Š. Mikula
BPE_MAE1/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Čapek
BPE_MAE1/07: Čt 9:20–11:00 S308
BPE_MAE1/09: Pá 9:20–11:00 S309, Š. Mikula
BPE_MAE1/10: Po 16:20–17:55 S309, M. Slanicay
BPE_MAE1/11: Po 18:00–19:35 P106, M. Slanicay
BPE_MAE1/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
BPE_MAE1/13: každý sudý čtvrtek 13:45–15:20 S314
BPE_MAE1/14: Čt 14:35–16:15 S308, J. Jonáš
BPE_MAE1/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Jonáš
BPE_MAE1/17: Út 14:35–16:15 P403, Z. Rosenberg
BPE_MAE1/18: Pá 11:05–12:45 P403, Š. Mikula
BPE_MAE1/19: Pá 12:50–14:30 P106
BPE_MAE1/20: Út 12:50–14:30 P106, M. Slanicay
BPE_MAE1/21: Út 12:50–14:30 P403, Z. Rosenberg
BPE_MAE1/22: Út 14:35–16:15 P201, M. Slanicay
BPE_MAE1/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Jonáš
BPE_MAE1/24: Út 16:20–17:55 P104, J. Jonáš
BPE_MAE1/25: Út 16:20–17:55 P403, Z. Rosenberg
BPE_MAE1/26: Čt 17:10–18:45 P102, J. Doležalová
BPE_MAE1/27: St 12:50–14:30 S310, Z. Rosenberg
BPE_MAE1/28: Čt 11:05–12:45 S308
BPE_MAE1/32: Čt 15:30–17:05 P312, J. Doležalová
BPE_MAE1/33: St 11:05–12:45 S308, M. Jandová
BPE_MAE1/34: St 14:35–16:15 S308, J. Jonáš
Předpoklady
(! PEMAKI Makroekonomie I ) && (! PEMAAI Macroeconomics I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 43 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V průběhu kurzu by studenti měli získat základní znalosti o fungování ekonomiky na makro úrovni. Seznámí se základními makroekonomickými ukazateli a s jednoduchými modely fungování uzavřené i otevřené ekonomiky.
Osnova
 • 1. měření HDP + inflace (kapitoly 22 a 23)
 • 2. růst HDP (kapitola 24)
 • 3. trh práce a nezaměstnanost (kapitola 26 a kapitola 20)
 • 4. finanční systém a veřejné finance (kapitola 25 a kapitola 12)
 • 5. banky a peněžní systém (kapitola 27)
 • 6. kvantitativní teorie peněz a dopady inflace (kapitola 28)
 • 7. zahraniční obchod (kapitola 9)
 • 8. makroekonomie otevřené ekonomiky I (kapitola 29)
 • 9. makroekonomie otevřené ekonomiky II (kapitola 30)
 • 10. agregátní poptávka a agregátní nabídka (kapitola 31)
 • 11. dopady měnové a fiskální politiky na AD (kapitola 32)
 • 12. vztah inflace a nezaměstnanosti (kapitola 33)
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. info
  doporučená literatura
 • HOLMAN, Robert. Ekonomie. 3. aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. xxii, 714. ISBN 8071796816. info
 • SAMUELSON, Paul A. a William D. NORDHAUS. Economics [Samuelson, 1992]. 14th ed. New York: McGraw-Hill, 1992. xlii, 784. ISBN 0-07-054879-X. info
Výukové metody
Předmět má přednášky a semináře.Podmínkou připuštění ke zkoušce je absolvování 3 průběžných testů, aktivní účast na seminářích, zpracovaní autokorekčních cvičení v průběhu semestru.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEMAKI nebo PEMAAI.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.