PPEPII Evropské právo pro ekonomy II

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2002
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
Mgr. Michal Švéda (cvičící)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Dáša Třísková
Rozvrh
Po 16:20–17:55 P103
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PPEPII/01: Po 18:00–18:45 P103, M. Švéda
PPEPII/02: Po 18:50–19:30 P103
Předpoklady
EPEI Evropské právo pro ekonomy I || PPEPEI Evropské právo pro ekonomy I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: 10 pouze přednáška
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Evropské právo pro ekonomy I., II. (PPEPEI, PPEPII) Předmět Evropské právo pro ekonomy poskytuje základní přehled o Evropských společenstvích (Evropské unii) z hlediska jejich institucionální výstavby a práva jako nástroje regulace jejich činnosti. Zahrnuje čtyři okruhy problémů: 1. institucionální právo (vznik, struktura, nadstátní charakter ES a EU), 2. právo Společenství jako autonomní právní řád, vztah k mezinárodnímu právu a zejména k vnitrostátnímu právu členských zemí, 3. právní úprava vnitřního trhu a jednotlivých politik Společenství, 4. právní otázky přidružení a budoucího členství ČR. Požadavky k zápočtu: aktivní účast v seminářích, seminární práce. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.