PPEPII Evropské právo pro ekonomy II

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2004
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
Mgr. Marek Čechovský (cvičící)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Dáša Třísková
Rozvrh
Po 18:00–19:30 P103
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PPEPII/01: Po 16:20–17:55 P103, M. Čechovský, M. Petr
PPEPII/02: Po 14:35–16:15 P303, M. Čechovský, M. Petr
Předpoklady
EPEI Evropské právo pro ekonomy I || PPEPEI Evropské právo pro ekonomy I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 88 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/88, pouze zareg.: 0/88, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/88
Jiné omezení: 10 pouze přednáška
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Evropské právo pro ekonomy I., II. (PPEPEI, PPEPII) Předmět Evropské právo pro ekonomy poskytuje základní přehled o Evropských společenstvích (Evropské unii) z hlediska jejich institucionální výstavby a práva jako nástroje regulace jejich činnosti. Zahrnuje čtyři okruhy problémů: 1. institucionální právo (vznik, struktura, nadstátní charakter ES a EU), 2. právo Společenství jako autonomní právní řád, vztah k mezinárodnímu právu a zejména k vnitrostátnímu právu členských zemí, 3. právní úprava vnitřního trhu a jednotlivých politik Společenství, 4. právní otázky přidružení a budoucího členství ČR. Požadavky k zápočtu: aktivní účast v seminářích, seminární práce. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Osnova
 • 1. Soutěžní právo ES - pojem, metody úpravy, karetlové dohody

  2. Soutěžní právo ES - tzv. vertikální distributorské dohody

  3. Soutěžní právo ES - zákaz zneužívání dominantního postavení, kontrola fúzí

  4. Státní (veřejné) podpory v právu ES

  5. Daňové právo ES

  6. Ochrana spotřebitele v právu ES

  7. Pracovní právo a sociální zabezpečení v ES

  8. Vnější obchodní vztahy ES (s nečlenskými státy)

  9. Schengenské dohody a Prostor svobody, bezpečnosti a splavedlnosti, trestní právo EU

  10. Ochrana lidských práv v EU

  11.Proincipy flexibility, zvláštní režimy pro některé členy EU

  12. Aktuální otázky Ústavní smlouvy EU

Literatura
 • Týč,V.: Dokumenty ke studiu práva ES (EU) I,II. Skripta, MU v Brně 2003
 • Tichý,l. a kol.: Dokumenty ke studiu evropského práva. Linde,2.vydání, 2002, ISBN 80-7201-337-8
 • Internet: databáze Europa, Euroskop (server Ministerstva zahraničních věcí ČR)
 • Týč, V.: Základy práva ES pro ekonomy. 4. vydání, Linde, Praha 2004
 • Tichý,KL.: Evropské právo. C.H.Beck, 1. vyd. 1999. ISBN 80-7179-113-X.
 • Pitrová,L.,Pomahač,R.: Průvodce judikaturou evropského soudního dvora.2. díl Linde, 1. vydání, 2001. ISBN 80-7201-252-5
Informace učitele
Plán seminářů z předmětu Evropské právo pro ekonomy II. ve šk.r. 2004/2005- podzimní semestr:
27.9.-4.10.2004  Úvodní seminář
11.10.-18.10.2004 Volný pohyb zboží, průmyslová a autorská práva
         v judikatuře ESD
         Pracovní právo a sociální zabezpečení
25.10.-1.11.2004 Schengenská úmluva a její dopad na ČR
8.11.-15.11.2004 Zákaz kartelových dohod a zákaz
         zneužívání dominantního postavení,
         kontrola fúzí
         Státní podpory,obchodní vztahy navenek,
         soukromoprávní aspekty obchodování
22.11.-29.11.2004 Ochrana spotřebitele v judikatuře ESD
6.12.- 13.12.2004 II. a III. pilíř EU
         Ochrana lidských práv, Ústava EU
         členství ČR
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.