BPH_BAS1 Bakalářský seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Ivan Hálek, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Ivan Hálek, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Ivan Hálek, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPH_BAS1/1: Út 18:00–19:35 P103
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu by měl být student schopen přistoupit ke zpracování bakalářské práce jako odborného textu; Studen bude schopen vhodně pojmout téma bakalářské prác; student bude schopen zvolit správnou strategii a taktiku psaní odborného textu – jak zpracovat projekt bakalářské práce. Student bude schopen rychle a správně číst a zpracovávat informační zdroje; Student bude schopen postupovat v duchu publikační etiky. Studenti budou mít poznatky o zásadách odborného stylu psaného textu. V neposlední řadě budou schopni založit, realizovat a vyhodnotit empirická šetření a formulovat doporučení, která z jejich šetření vyplynou; Po zakončení kurzu bude student schopen správně prezentovat bakalářskou práci při obhajobě s aspirací na širší uplatnění těchto poznatků v praxi.
Osnova
  • Tématický plán a obsahové zaměření seminářů: 1. seminář ÚVODNÍ INFORMATIVNÍ PŘEDNÁŠKA – průvodce studiem 2-13. semináře,NDIVIDUÁLNÍ PREZENTACE VSTUPNÍCH ČÁSTÍ PROJEKTŮ BP a rozpravy k nim. Paralelně k seminářům (tutoriálům)SAMOSTATNÉ STUDIUM doporučené literatury k jednotlivým tématům úvodní přednášky – časový harmonogram studia je individuálně volitelný studentem Student musí zpracovat POT, JAKO ÚVODNÍ ČÁST PROJEKTU BP POT bude obsahovat: Formulaci předmětu BP, formulaci cíle BP, nástin metod a postupů, kterými student hodlá k řešení přistupovat. (V případě použití empirického šetření k získání podkladů k BP také formulace hypotéz, které budou v průběhu řešení BP předmětem verifikace).
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
Výukové metody
přednáška,diskuse ; samostatné studium relevantní literatury; zpracování individuálních projektů BP; prezentace projektů BP; diskuse ve skupinách k projketům BP.
Metody hodnocení
ZPRACOVÁNÍ POTu, JAKO ÚVODNÍ ČÁSTI PROJEKTU BP – s termínem vložení v elektronické formě do 1.12. kalendářního rokudo IS (alternativně prezentovaném na jednom ze seminářů) Udělení zápočtu v případě přijetí POTu lektorem
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PHBAS.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.